RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna

p.o. Dyrektora - Beata Gemza

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Struktura organizacyjna Ośrodka

Regulamin organizacyjny

Zmaina Regulaminu organizacyjnego

Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego - Świetlicy "Słonecznikowa Brać"

Regulamin organizacyjny Dziennego Domu "Senior+"

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1530
wtorek - piątek od 800 do 1600

PRACOWNICY SOCJALNI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU

PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW:

 • Poniedziałek od godz. 730 do 1130
 • Od wtorku do piątku od godz. 800 do 1200

WYKONUJĄ PRACĘ W ŚRODOWISKACH:

 • Poniedziałek od godz. 1130 do 1530
 • Od wtorku do piątku od godz. godz. 1200 do 1600

W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH

interesanci, którzy zgłoszą się:

 • w poniedziałek po godz. 1130 
 • od wtorku do piątku po godz. 1200

będą mogli złożyć podanie w pokoju dyżurujących pracowników

Kontakt:

tel. 23 692 52 65; 512 019 228
fax: 23 306 70 07
e-mail: sekretariat@mops.pultusk.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
adresy skrytek:

 • /mopspultusk/skrytka
 • /mopspultusk/SkrytkaESP

Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego:

ul. 13 Pułku Piechoty 1 pokój nr 22 pierwsze piętro
tel. 23 692 21 71; 512 019 223

Dział Usług Opiekuńczych:

Czynny w przedziale godz. od 8.00 do 16.00.

tel. 505 769 845

Placówka wsparcia dziennego - Świetlica "Słonecznikowa Brać

Czynna w przedziale godz. od 8.00 do 18.00.

tel. 500 314 291

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku

Dzienny Dom „Senior +”

ul. Zaułek 1
czynny od 800 do 1600
tel. 503 932 729

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku

Jesteś w wieku 60+, nieaktywny zawodowo, niesamodzielny, niepełnosprawny, czujesz się samotny przyjdź do nas Dzienny Dom „Senior +” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Pułtusku przy ul Zaułek 1 zapewni Ci wsparcie poprzez swoją działalność w realizacji podstawowych usług wspomagających dostosowanych do potrzeb Seniorów.

Serdecznie Zapraszamy!

Koordynator do spraw dostępności


Zapraszamy na stronę projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Chwyć drugą szansę!"

OGŁOSZENIE


Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022

Klub Srebrnego Wieku

Od dnia 01.12.2017r. siedziba Klubu Srebrnego Wieku mieści się w Pułtusku w budynku Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Plac Teatralny 1.
Państwo Kazimiera i Miron Rakoccy pełnią dyżur w każdy piątek w godz. 900 – 1200. ZAPRASZAMY!!!


Aktualności

APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PUŁTUSK

02.11.2021

 APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PUŁTUSK

W związku ze zbliżającą się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności, czy innych problemów zdrowotnych.
Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do:
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku – 23 692 52 65
• Straży Miejskiej – 23 692 06 12
• Policji – 112 lub 997
• Pogotowia – 999
• Szpitala – 23 691 99 01 lub 23 691 99 02
• Urzędu Miejskiego – 23 692 00 01
Telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych 987 (całodobowo ).

Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa mazowieckiego dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:
(www.gov.pl >rejestry-i-wykazy2)
Licząc na współpracę, mam nadzieję, że podjęte odpowiednio wczesne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Beata Gemza
p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pułtusku

,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej" - edycja 2022

13.10.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje,
iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi
nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w ramach Programu
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2022,
który ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta osób niepełnosprawnych.

Diagnoza problemów społecznych

29.09.2021

Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku realizuje „Diagnozę problemów społecznych”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY

pultuskmiesz.webankieta.pl/

INFORMACJA

29.06.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje o nowych zasadach realizacji Programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.
Składanie wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022 będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski będzie można składać online od 1 lipca 2021 r. za pomocą następujących kanałów:
• przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
• przez bankowość elektroniczną
• przez portal PUE ZUS.
Wnioski należy składać do 30 listopada.

Stanisław Zaremba
Kierownik sekcji ds. świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego

APEL DO MIESZKAŃCÓW Gminy Pułtusk

15.06.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku zwraca się z gorącą prośbą o pomoc i wsparcie dla osoby bezdomnej, która z zasobów Gminy Pułtusk otrzymała lokal mieszkalny w zakresie:
• mebli pokojowych, m.in. wersalki, regału pokojowego;
• elementów wyposażenia mieszkania, tj. kuchenka gazowa lub elektryczna, butla gazowa, lodówka, telewizor, dywan, żyrandol pokojowy/kuchenny.

Będziemy wdzięczni za okazaną pomoc.

Telefon kontaktowy: 23-692-52-65
Pracownik socjalny
Katarzyna Mamrocha

Informacja o wynikach konsultacji społecznych „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026”

04.03.2021

 Na podstawie Zarządzenia nr 280/2021 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pułtusk dotyczących projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026” zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.
Zgodnie z Uchwałą XXXIX/474/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pułtusk, Burmistrz Miasta Pułtusk wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji dotyczących „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026”. Wykonanie Zarządzenia powierzono Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie:
1) Zbierania uwag i opinii z wykorzystaniem formularza elektronicznego, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia, przesłanego na adres sekretariat@mops.pultusk.pl. Publikacja przedmiotu konsultacji została zamieszczona na stronie internetowej www.pultusk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku http://bip.pultusk.pl i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku http://bip.mops.pultusk.pl/ .
2) Zbierania uwag i opinii pisemnych składanych w urnie znajdującej się w wejściu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Gminy Pułtusk stale zamieszkujący na jej obszarze, którzy w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mieli ukończone 18 lat.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 15 lutego 2021r. do 1 marca 2021r. w formie formularza konsultacji społecznych wypełnianych przez mieszkańców Gminy Pułtusk.
W okresie przeznaczonym na konsultacje społeczne nie wpłynęły żadne uwagi, opinie lub wnioski do projektu Strategii.

Załączniki

Informacja o wynikach konsultacji.pdf (471kb)

Konsultacje społeczne do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026”

12.02.2021

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje, iż od 15 lutego 2021r. do 1 marca 2021r. będą trwały konsultacje społeczne do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026” zgodnie z Zarządzeniem Nr 280/2021 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 lutego 2021 r.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 280/2021 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 lutego 2021 r.pdf (690kb)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Pułtusk o konsultacjach społecznych.pdf (438kb)

Druki do pobrania:

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026 .pdf (3 832kb)
Formularz konsultacji społecznych.docx (13kb)


APEL „ZIMA” DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PUŁTUSK

14.01.2021

W związku ze zbliżającą się falą mrozów, okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności, czy innych problemów zdrowotnych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” w czasie pandemii

14.01.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje, że podczas nauki zdalnej można ubiegać się dla dziecka o pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022

13.01.2021

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022

„Dopłaty do czynszu” - Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

13.01.2021

„Dopłaty do czynszu” - Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2021

11.12.2020

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje,
iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi
nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w ramach Programu
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2021,
który ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego. – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane udziałem w programie
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pułtusku
w terminie do 18 grudnia 2020r. w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek 7.30 – 15.30, wtorek – piątek 8.00 – 16.00) .

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Mamrocha tel. 23 692 52 65, wew. 142, kom. 517 116 798
Beata Gemza tel. 23 692 52 65

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności. Poniżej załączamy link do strony MRPiPS

Ankieta „Diagnoza problemów społecznych”

14.09.2020

Szanowni Państwo!
Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku realizuje „Diagnozę problemów społecznych”.
https://mieszkancy-pultusk.webankieta.pl

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026

03.09.2020

W związku z prowadzonymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026 zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym.

Ankieta zawiera 18 zagadnień, w których znajdują się pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Przy każdym pytaniu wielokrotnego wyboru została określona forma odpowiedzi. Badanie ankietowe jest anonimowe i zostanie przeprowadzone za pomocą ankiety w formie elektronicznej lub papierowej

Zatem uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na każde z pytań ankietowych, gdyż tylko kompletne informacje pozwolą wskazać najważniejsze problemy społeczne i potrzeby Gminy Pułtusk.

Przekazane opinie, uwagi i sugestie, jako cenne źródło informacji, stanowiące odzwierciedlenie aktualnych i rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych, zostaną
zestawione i uwzględnione przy opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026, w zakresie jej celów, priorytetów oraz kierunków działań w perspektywie najbliższych lat.


Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety w wersji elektronicznejwypełnij ankietę


Formularz ankiety jest również dostępny w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy
w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk

oraz w poniższym linku.

Ankieta do pobrania


Formularz papierowy można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku na parterze w skrzynce korespondencyjnej z napisem ANKIETY

w godzinach pracy od 8.00 do 15.30 do dnia 25.09.2020 r.

Obiady i stypendium od VIII 2020r.

18.08.2020

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1 uprzejmie informuje, że:

1. od sierpnia 2020 roku przyjmowane będą podania w sprawie przyznawania pomocy w formie posiłku dla dzieci przyjętych do żłobka, przedszkola i uczniów kontynuujących naukę w roku szkolnym 2020/2021 zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk

Warsztaty letnie 2020

30.07.2020

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje,
że organizuje warsztaty letnie dla dzieci korzystających
z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w formie udziału w zajęciach w Placówce Wsparcia
Dziennego - Świetlicy „Słonecznikowa Brać”.

W trakcie wypoczynku uczestnicy będą mogli:

- brać udział w zajęciach sportowych, plastycznych oraz kulturalno – oświatowych,

- poszerzyć wiedzę na temat naszego regionu,

- aktywnie wypoczywać w trakcie organizowanych wycieczek zarówno autokarowych jak
i pieszych,

- nauczyć się pracy w zespole poprzez udział w organizowanych rozgrywkach sportowych.

Dzieci podczas letniego wypoczynku na świetlicy będą miały zapewnione śniadanie
oraz obiad.


Warsztaty letnie będą odbywały się
w budynku przy ul. 13-go Pułku Piechoty 1
w Pułtusku
od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
w godzinach od 8.00 do 16.00.

Informacja (547 kb)

Ogłoszenie

30.04.2020

 Szanowni Państwo

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku uprzejmie informuje, że od 4 maja 2020r. będzie funkcjonowała bezpośrednia obsługa osób korzystających z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.
  Z uwagi jednak na ochronę Państwa zdrowia zwracam się do Państwa z prośbą, aby bezpośrednio załatwiać sprawy pilne i niecierpiące zwłoki po telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem poszczególnych działów i sekcji.
  W dalszym ciągu w Ośrodku będzie znajdowała się skrzynka na wszelką Państwa korespondencję tj. podania, zaświadczenia, oświadczenia, numery rachunków bankowych itp., która będzie dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka.
  Bardzo proszę o zachowanie wymogów sanitarno – epidemiologicznych tj. noszenie maseczek, rękawiczek, używania środka dezynfekującego, zachowania bezpiecznej odległości itp.


Z wyrazami szacunku

Agata Kołakowska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pułtusku

Zarządzenie Nr 43/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku z dnia 2 grudnia 2019r.

04.12.2019

INFORMACJA O SKRÓCONYM CZASIE PRACY
W dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek)
Miejski Ośrodek Polllocy Społecznej w Pułtusku będzie czynny do godz. 14.00
zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku w dniu 24 grudnia 2019r.

Treść Zarządzenia

APEL „ZIMA”

30.10.2019

 APEL „ZIMA”
DO MIESZKAŃCÓW
MIASTA I GMINY PUŁTUSK

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności, czy innych problemów zdrowotnych.
Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do:
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku – 23 692 52 65
• Straży Miejskiej – 23 692 06 12
• Policji – 997
• Pogotowia – 999
• Szpitala – 23 691 99 01 lub 23 691 99 02
• Urzędu Miejskiego – 23 692 03 91

Telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych 987 (całodobowo ).

Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa mazowieckiego dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz na stronie internetowej:
(https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-społeczna/rejestry-i- wykazy/9481,Rejestry.html)

Licząc na współpracę, mam nadzieję, że podjęte odpowiednio wczesne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Beata Gemza
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pułtusku

12 lipca 2019 roku spotkanie w sprawie przyznania Świadczenia Wychowawczego 500+

08.07.2019

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, uprzejmie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk, że w dniu 12 lipca 2019 r. w godzinach 9:00-12:00 na pułtuskim Rynku odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przyznania Świadczenia Wychowawczego 500+.

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU z dnia 3 lipca 2019 roku

03.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie odwołania skróconego czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Treść zarządzenia

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Nr 25/2019

24.06.2019

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Treść zarządzenia

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Nr 24/2019

18.06.2019

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Nr 24/2019 w sprawie skróconego czasu pracy w dzniach 18-21 czerwca 2019 roku.

Treść Zarządzenia

Ogłoszenie

16.06.2019

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1 uprzejmie informuje, że u pracowników socjalnych w rejonach pracy socjalnej, w godzinach urzędowania, tj.:
poniedziałek w godz. 7.30 – 11.30, wtorek – piątek w godz. 8.00 – 12.00 :
1. od 1 sierpnia 2019 roku przyjmowane będą podania w sprawie przyznawania pomocy w formie posiłku dla dzieci przyjętych do żłobka, przedszkola i uczniów kontynuujących naukę w roku szkolnym 2019/2020 zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2. od 15 sierpnia 2019r. do 15 września 2019r. dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk, a w przypadku słuchaczy kolegiów od dnia 15 września 2019r. do 15 października 2019r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020
3. pracownicy socjalni w rejonach pracy socjalnej będą również przyjmować wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów szkolnych, zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, o który można będzie się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

UWAGA: druki wniosków dotyczące stypendium szkolnego i zasiłki szkolnego znajdują się u pracowników socjalnych w rejonach pracy

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Nr 23/2019

10.06.2019

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Od dnia 10 czerwca 2019r. do dnia 14 czerwca 2019r. ustalam czas pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku w poniedziałek w godzinach od 7:30 do 14:30, wtorek – piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem pracowników Działu Wsparcia Środowiskowego.
2. Ustalam czas pracy dla pracowników Działu Wsparcia Środowiskowego od dnia 10 czerwca 2019r. do dnia 14 czerwca 2019r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Pełna treść Zarządzenia

OGŁOSZENIE

18.04.2019
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2019 r. Ośrodek będzie czynny w godzinach: poniedziałek od 7:30 do 15:30 wtorek - piątek od 8:00 do 16:00

OGŁOSZENIE

28.03.2019
Od dnia 1 kwietnia 2019 r. wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego będą przyjmowane w godzinach urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku tj.: -poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00 -wtorek – piątek w godz. 8.00 – 16.00 w pokoju nr 25 A na piętrze.

APEL „ZIMA” DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PUŁTUSK

23.01.2019

APEL „ZIMA” DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PUŁTUSK W związku z okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności, czy innych problemów zdrowotnych. Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do: - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku – 23 692 52 65 - Straży miejskiej – 23 692 06 12 - Policji – 997 - Pogotowia – 999 - Szpitala – 23 691 99 01 lub 23 691 99 02 - Urzędu Miejskiego – 23 692 03 91 Telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych 987 (całodobowo ). Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa mazowieckiego dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz na stronie internetowej: (https://mazowieckie.pl/pl/dla klienta/polityka-społeczna/rejestry-i- wykazy/9481,Rejestry.html Licząc na współpracę, mam nadzieję, że podjęte odpowiednio wczesne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Agata Kołakowska

Ogłoszenie

12.09.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje,

iż wystartował:

Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Więcej informacji

Ogłoszenie

07.08.2018

OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje o awarii sieci telekomunikacyjnej. W związku
z powyższym prosimy o kontakt na podane poniżej numery tel. komórkowych:
-świadczenia rodzinne i wychowawcze: 517 116 646, 512 019 223,
-pracownicy socjalni: 517 116 961, 517 116 777, 517 116 798, 517 116 819,
-kontakt z sekretariatem 500 314 279,
oraz drogą e-mailową na podany adres: sekretariat@mops.pultusk.pl
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Seniorze!

01.08.2018

Jesteś w wieku 60+, nieaktywny zawodowo,
niesamodzielny, niepełnosprawny, czujesz się samotny
przyjdź do nas
Dzienny Dom „Senior – WIGOR”
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
z siedzibą w Pułtusku przy ul Zaułek 1
zapewni Ci wsparcie poprzez swoją działalność
w realizacji podstawowych usług wspomagających
dostosowanych do potrzeb Seniorów

Serdecznie Zapraszamy !

Ogłoszenie

20.06.2018

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1 uprzejmie informuje, że u pracowników socjalnych w rejonach pracy socjalnej, w godzinach urzędowania, tj.:
poniedziałek w godz. 9.00 – 13.00, wtorek – piątek w godz. 8.00 – 12.00 :
1. od 1 sierpnia 2018 roku przyjmowane będą podania w sprawie przyznawania pomocy w formie gorącego posiłku dla dzieci przyjętych do żłobka, przedszkola i uczniów kontynuujących naukę w roku szkolnym 2018/2019 zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2. pracownicy socjalni w rejonach pracy socjalnej prowadzą nabór dzieci do placówki wsparcia dziennego w świetlicy „Słonecznikowa Brać”
3. od 1 sierpnia 2018 roku do 15 września 2018r. dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2018 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019
4. pracownicy socjalni w rejonach pracy socjalnej będą również przyjmować wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów szkolnych, zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, o który można będzie się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

UWAGA: druki wniosków dotyczące stypendium szkolnego i zasiłki szkolnego znajdują się u pracowników socjalnych w rejonach pracy socjalnej

OGŁOSZENIE

14.06.2018

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku poszukuje osoby na stanowisko: młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego.
Forma zatrudnienia umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego nieobecności w pracy.
Od kandydatów wymagane jest:
1) wykształcenie wyższe:
- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą
lub
- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
2) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
Kandydatem może być osoba, która:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Do obowiązków osoby na ww. stanowisku będzie należało m.in.:
- działania opiekuńczo – wychowawcze nad wychowankami placówki wsparcia dziennego, tj.: pomoc we wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych oraz realizacji obowiązków szkolnych,
- prowadzenie zajęć świetlicowych z wychowankami placówki wsparcia dziennego,
- współudział w organizacji imprez kulturalnych, spotkań, wystaw, itp.
Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku proszone są o złożenie swojego aktualnego CV w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, przy ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk. Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku – pokój nr 25D (I piętro) i pokój nr 14 (parter), a także pod numerami telefonów 500 314 279, 505 769 845.

OGŁOSZENIE o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy

12.06.2018

I. Wnioski o świadczenie „Dobry Start” - są przyjmowane od 1 sierpnia (elektronicznie od 1 lipca) - do 30 listopada danego roku.
Wnioski złożone po upływie ww terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do:
-30 września – jeżeli wniosek złożono w lipcu lub sierpniu, bądź
- w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku w innym terminie (wrzesień – listopad).
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł. na dziecko, przysługuje (raz w roku) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się, do roku kalendarzowego, w którym kończy - 20 rok życia lub 24 rok życia – jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

II. Wnioski o świadczenia : wychowawcze 500+ i z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres świadczeniowy (trwający od 1 października do 30 września następnego roku), przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku (500+ elektronicznie od 1 lipca).
Ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za m-c październik, następuje do:
- 31 października, jeżeli wniosek został złożony do 31 sierpnia,
- 30 listopada, jeżeli wniosek został złożony we wrześniu lub październiku.

III. Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (trwający od 1 listopada do
31 października następnego roku), przyjmowane są od 1 sierpnia (elektronicznie od 1 lipca).
Ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata następuje do:
- 30 listopada, jeżeli wniosek z wymaganymi dokumentami złożono do 31 sierpnia,
- 31 grudnia, jeżeli wniosek złożono we wrześniu lub październiku,
- końca lutego następnego roku, jeżeli wniosek złożono w listopadzie lub grudniu danego roku.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
* Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

IV. Rokiem bazowym, z którego ustala się dochód do świadczeń uzależnionych od kryterium dochodowego (z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego) jest rok 2017.

UWAGA:

Wnioski przyjmowane są od 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1, tel. 23/692-52-65,
I piętro – pok. 22 i 23.

Ogłoszenie o Dniu wolnym od pracy

29.03.2018

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
uprzejmie informuje,
iż dzień 30 marca 2018r. (PIĄTEK) jest dniem wolnym od pracy
dla pracowników Ośrodka w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018r.

Na podstawie zarządzenia nr 50/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku z dnia 15 grudnia 2017r.

APEL „ZIMA” DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PUŁTUSK

26.02.2018

W związku z falą mrozów i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy.
Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności, czy innych problemów zdrowotnych.

Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku – 23 692 52 65
- straży miejskiej – 23 692 06 12
- policji - 997
- pogotowia – 999
- szpitala – 23 691 99 01 lub 23 691 99 02
- Urzędu Miejskiego – 23 692 03 91

Telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych 987 ( całodobowo ).

Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa mazowieckiego dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz na stronie internetowej:

(https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/4470/1/1/schronienia_mazowieckie_17.05.xlsx 24KB XLSX).

Licząc na współpracę, mam nadzieję, że podjęte odpowiednio wczesne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.


Agata Kołakowska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pułtusku

Apel o pomoc

16.01.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku
zwraca się z gorącą prośbą o przekazanie
przedmiotów gospodarstwa domowego w postaci :
sprawnej lodówki, pralki automatycznej i 1-osobowego łóżka

Prosimy o pomoc dla naszych podopiecznych, którzy od niedawna zamieszkują w nowym lokalu, a nie są w stanie własnym staraniem wyposażyć mieszkanie w niezbędne sprzęty.

Informacje w tej sprawie proszę kierować bezpośrednio
do siedziby MOPS w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1
lub pod numer telefonu (023) 692 52 65


Za okazaną pomoc ofiarodawcom z góry serdecznie dziękujemy
w imieniu własnym oraz potrzebującej rodziny.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

15.09.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku
uprzejmie informuje, iż wydaje skierowania
do otrzymania paczek żywnościowych w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2017

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej,
tj. 1268 zł dla samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie

Paczki żywnościowe będą wydawane przez:
Polski Czerwony Krzyż, Oddział Regionalny
06-100 Pułtusk, ul. 3 Maja 3

(budynek dawnego Pogotowia)

Nowy okres zasiłkowy 2017-2018

24.07.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku ul. 13 Pułku Piechoty 1 (tel. 23-692-21-71) ogłasza, iż:

 1. Wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+ oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy, przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku.
 2. Jeżeli wnioski o świadczenia rodzinne (wraz z wymaganymi dokumentami) na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017r. złożone zostaną:
  • do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następuje do 30 listopada,
  • od 1 września do 31 października, ustalenia prawa do świadczenia następuje do 31 grudnia,
  • od 1 listopada do 31 grudnia danego roku, ustalenia prawa doświadczeń oraz ich wypłata następują do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 3. Jeżeli wnioski o świadczenia wychowawcze 500+ oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wraz z wymaganymi dokumentami) na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2017r. złożone zostaną:
  • od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następują do 30 listopada tego roku,
  • od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następują do 31 grudnia tego roku,
  • od 1 listopada do 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następują do 31 stycznia następnego roku,
  • od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następują do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 4. Rokiem bazowym, z którego uwzględnia się dochód do ustalenia prawa doświadczeń, jest rok 2016.
 5. Po opublikowaniu ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin oraz rozporządzeń wykonawczych Ministra właściwego ds. rodziny, które wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2017r. możliwe będzie zakupienie stosownych druków wniosków o świadczenia oraz załączników, zgodnych z wymaganiami powyższych przepisów i udostępnienie ich przez Ośrodek osobom ubiegających się o świadczenia.
 6. Zmiany w ustalaniu prawa do świadczeń uzależnionych od dochodu, w tym do świadczenia wychowawczego 500+ na pierwsze dziecko na nowy okres dotyczą:
  - wymogu zasądzenia alimentów na dziecko od jego rodzica, wychowywane przez osobę samotnie wychowującą dziecko,
  - niestosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów w sytuacji, gdy osoba w okresie 3 miesięcy od dnia utraty dochodu uzyskała dochód u tego samego pracodawcy (rozpoczęła działalność gospodarczą).
  - w przypadku przyznania świadczeń po uwzględnieniu utraty dochodu z tytułu utraty zatrudnienia (lub zakończenia działalności gospodarczej) – po upływie trzech miesięcy od dnia utraty dochodu Organ właściwy weryfikuje prawo do świadczeń poprzez ustalenie czy osoba w tym okresie nie uzyskała dochodu u tego samego pracodawcy (rozpoczęła działalność gospodarczą).
  - dokumentowania zaświadczeniem Urzędu Skarbowego członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym w roku 2016.

Nowe wzory wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (PDF 1991KB)

,,Nasze wsparcie – Twój sukces !”

30.06.2017

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. ,,Nasze wsparcie – Twój sukces !”

 • osoby długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo
 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

Rekrutacja trwa od 1 lipca 2017r.

Plakat projektu Nasze wsparcie - Twój sukces! - kliknięcie otwiera większy rozmiar plakatu

„Koperta życia”

08.03.2017

Koperta Życia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE W SIEDZIBIE OŚRODKA UL. 17 SIERPNIA 58 W PUŁTUSKU MOŻNA ODEBRAĆ „KOPERTĘ ŻYCIA”

„Koperta życia” to lokalny program osłonowy realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku na rzecz mieszkańców gminy Pułtusku zgodnie z Uchwałą NR XXXVI/293/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 lutego 2017r.
Głównym założeniem programu jest udzielenie pomocy osobom 70+ w przypadku konieczności wezwania ratowników medycznych lub lekarza w trakcie wizyty domowej, lub przez inne służby ratownictwa w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia.
„Koperta życia” to pakiet składający się z: karty informacyjnej, koperty, naklejki.
Pakiet „Koperta życia” będzie wydawany po okazaniu dowodu osobistego, podpisaniu odbioru i zapoznaniu się z niniejszym regulaminem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku. Odbiór regulaminu należy pisemnie potwierdzić.
Osoby samotne, które mają trudności w poruszaniu się mogą zgłosić telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (nr tel. 23 692 52 65) chęć przystąpienia do programu i otrzymania pakietu „Koperta życia”. W tym przypadku pakiet zostanie dostarczony przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.
Karta informacyjna może być wypełniona przez osobę zainteresowaną lub lekarza, który w obu przypadkach potwierdza informacje o stanie zdrowia swoim podpisem i pieczątką. Tylko tak wypełniona karta informacyjna będzie wiarygodnym źródłem informacji dla ratowników medycznych, lekarzy.
Koperta wraz z wypełnioną kartą ma być przechowywana w lodówce, w widocznym miejscu, na drzwiach lodówki także w widocznym miejscu należy nakleić naklejkę o udziale w programie „Koperta życia”
Karta informacyjna powinna być aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku, lub zaraz po zmianie leków, rozpoznaniu innych schorzeń.
Osoba biorąca udział w programie „Koperta życia” bierze pełną odpowiedzialność za systematyczne uzupełnianie karty informacyjnej.
Realizator programu nie bierze odpowiedzialności za nieaktualne dane zawarte na karcie informacyjnej, które mogą uniemożliwić lekarzowi postawienie prawidłowej diagnozy i zastosowanie leczenia wobec pacjenta.
Osoby które nie ukończyły 70 roku życia mogą indywidualnie zakupić proponowany pakiet na stronie http://www.kopertazycia.pl/ i wypełnić zgodnie z pkt. 6 regulaminu.

„Kopertę życia” można odebrać w godzinach urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek- piątek 8:00-16:00

Koperta życia - regulamin (pdf 100kb)

Wizyta w Teatrze Guliwer

21.10.2016

W ramach realizacji projektu „uczymy się kultury” dofinansowanego przez Bank Zachodni WBK (program Bank Dziecięcych Uśmiechów) dzieci z Palcówki Wsparcia Dziennego świetlicy „Słonecznikowa Brać” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku uczestniczyły w wyjeździe do Teatru „Guliwer” w Warszawie na przedstawienie pt: ”Królewna Logorea i Niedźwiedź”. Przed rozpoczęciem spektaklu dzieci zostały zapoznane z osobą Romualda Guliwera. Postać została przedstawiona jako lalka, którą uczestnicy wspólnie z aktorami mogli ożywić.
Podczas przedstawienia dzieci przeniosły się do świata magii, gdzie mogły dowiedzieć się , że nieostrożne używanie czarów może spowodować poważne konsekwencje tak jak się to stało w przypadku Królewny Logorei.
Spektakl w dość zabawny sposób mówi o poważnych sprawach. Sztuka, która opowiada historię ludzi uczących się przeżywać negatywne emocje takie jak: lęk, zazdrość czy smutek została napisana współczesnym językiem.
Zdaniem dzieci scenografia była kolorowa i wesoła a aktorzy wspaniale odgrywali swoje role. Przedstawienie zakończyło się happy- endem, w którym barwne kostiumy wprowadziły dzieci w bajkową aurę. Całe widowisko dopełniła rockowa muzyka.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wizyty w Teatrze Guliwer

Słonecznikowa Brać w restauracji domu weselnego NATALIA Pani Anny Kachel

12.10.2016

W ramach realizacji projektu „uczymy się kultury” dofinansowanego przez Bank Zachodni WBK (program Bank Dziecięcych Uśmiechów) dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego – świetlicy „Słonecznikowa brać” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku uczestniczyły w warsztatach zachowania się przy stole.
Lekcje prowadziła Pani Daria Lisiecka. Zajęcia zaczęły się od przedstawienia dzieciom podstawowych zasad nakrycia stołu, ułożenia sztućców, dzieci poznały rolę serwetki i sposoby jej składania. Chłopcy (co prawda na pewno o tym wiedzieli), ale przypomnieli sobie, że zawsze kobiety wchodzą pierwsze do restauracji. Dzieciaki poszerzyły wiedzę na temat historii kultury stołu. Uczestnicy zostali poczęstowani przystawką, obiadem i deserem, który konsumowali zgodnie z zasadami savoir vivre. Podczas warsztatów panowała miła, przyjazna atmosfera. Dzieci chętnie uczestniczyły w dyskusji na temat zachowania się przy stole, zadawały pytania, opowiadały czego dotychczas się nauczyli
w kwestii savoir vivre. Największą radość sprawił dzieciom deser, który był serwowany w postaci pysznych lodów z owocami. Na pożegnanie uczestnicy dostali kolorowe balony, które były miłym akcentem zakończenia piątkowego popołudnia. Celem naszego spotkania w restauracji było -przede wszystkim - pokazanie dzieciom jak należy zachowywać się kulturalnie przy stole. Lekcja, w której uczestniczyły zapadnie długo w ich pamięci i na pewno będzie przydatna w codziennym życiu.

Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z wizyty w Domu Weselnym "Natalia"

Zakończenie Lata w Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy „Słonecznikowa Brać”

06.10.2016

W piątek - 23 września - świętowaliśmy „Zakończenie Lata”. Impreza była podsumowaniem naszych tegorocznych Półkolonii. Rozpoczęła się przywitaniem Gości przez Panią Agatę Kołakowską Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz Panią Ewę Kowalską Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy „Słonecznikowa Brać”. Pani Dyrektor wręczyła nagrody i dyplomy Dzieciom, które uczestniczyły w konkursach plastycznych, organizowanych w trakcie Półkolonii :)
Na wstępie chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym Gościom za przybycie oraz za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie podczas imprezy.
Dziękujemy:
1. Panu Piotrowi Mroziewiczowi, Przedstawicielowi Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku za oprawę muzyczną.
2. Panu Michałowi Kisielowi, Dyrektorowi Domu Polonii za sponsoring (catering).
3. Panu Adamowi Knochowskiemu, Przedstawicielowi firmy ETI Polam Sp. z o.o. za sponsoring (prezenty dla uczestników imprezy).
4. Panu Erwinowi Kowalczykowi za przygotowanie
i poprowadzenie ciekawych zabaw oraz gier w plenerze.
5. Pani Annie Jaszczułt, Właścicielce Studia Urody „Look” wraz
z Pracownikami za robienie pięknych fryzur Dzieciaczkom.
6. Pani Semilli Lacarus oraz Pani Oldze Żebrowskiej za malowanie twarzy Dzieciom, oraz pomoc w robieniu ciekawych figur z balonów.
7. Pani Annie Morawskiej z Ośrodka Rehabilitacji „Pio” wraz
z Pracownikami za pomoc w prowadzeniu zabaw i ćwiczeń
w plenerze.
8. Panu Dominikowi Gregajtysowi, Pracownikowi Socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku za robienie zdjęć w trakcie imprezy.
Podczas imprezy „Zakończenie Lata” Dzieci mogły w miłej, zabawnej atmosferze pogodzić się z myślą, że lato się skończyło
i nadeszła jesień. Nadszedł czas nauki, obowiązków, ale tak naprawdę wcale nie było im smutno z tego powodu, ponieważ od poniedziałku do piątku spotykamy się wszyscy w naszej wesołej Świetlicy, gdzie wspólnie rozwiązujemy wszelkie problemy, nie tylko związane z nauką, ale również te napotykane w dniu codziennym. Piątek minął nam bardzo wesoło. Była muzyczka, gry i zabawy konkurencyjne na powietrzu. Pogoda nam dopisała! :)
W przerwach od zabaw i gier plenerowych u nas w Świetlicy Dzieci również miały co robić. Odbyło się malowanie twarzy, był nawet kącik fryzjerski, gdzie – przeważnie Dziewczynki - mogły upiększyć swoje fryzury i przenieść się jeszcze na chwilkę do czasu beztroskich wakacji. Dzieci nauczyły się robić różnorakie figury
z balonów, co sprawiło Im wielką frajdę! Po wyczerpaniu sił zabawą mieliśmy czas na obiad i słodki podwieczorek! Dzieci były szczęśliwe i zadowolone ! Bardzo Im się podobało :) Otrzymały nagrody i dyplomy za prace plastyczne :) Tak miło zaczęliśmy wolny weekend !

Konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

29.09.2016

informator dotyczący przemocy w rodzinie
W dniu 28 września 2016r. w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku
odbyła się konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pt.:

WIDZIMY - REAGUJEMY - PRZECIWDZIAŁAMY

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konferencji.

Zapraszamy na świetlicę

12.08.2016

słoneczniki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku serdecznie zaprasza dzieci na zajęcia świetlicowe, które będą odbywały się w Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy „Słonecznikowa Brać”
od 1 września 2016 roku w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 18.00.
Oferujemy pomoc w nauce, opiekę nad dzieckiem a także mnóstwo sposobów na miłe spędzenie czasu po szkole.
Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych danego rejonu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku przy ul. 17- Sierpnia 58


Tel: 23 692 52 65 lub 505 769 845

dzieci biegnące z plecakamiPrzyjdź i sprawdź sam!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2016

05.08.2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku
uprzejmie informuje, iż wydaje skierowania
do otrzymania paczek żywnościowych
w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2016

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej,
tj. 951 zł dla samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie

Paczki żywnościowe będą wydawane przez:
Polski Czerwony Krzyż, Oddział Regionalny
06-100 Pułtusk, ul. 3 Maja 3
(budynek dawnego Pogotowia)

Wakacje z Muszkieterami

07.06.2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku w maju br. zawarł porozumienie  z Fundacją Muszkieterów z siedzibą w Swadzimiu, która organizuje akcję charytatywną pod nazwą „Wakacje
z Muszkieterami”, w ramach której, przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami prowadzącymi sklepy wielkopowierzchniowe Intermache i Bricomarche, zamierza zorganizować oraz sfinansować kolonie letnie dla ok. 1050 dzieci w wieku szkolnym.
W wyniku takiego porozumienia 2 dzieci z naszej gminy będą miały sfinansowany wypoczynek letni w okolicach Zakopanego.

KLUB SREBRNEGO WIEKU w 2015r.

01.02.2016

Grupa Samopomocowa – „Klub Srebrnego Wieku” działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku w 2015 roku liczyła 202 członków. Celem grupy jest przede wszystkim kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz przełamie izolacji społecznej u osób starych, samotnych, niepełnosprawnych. Grupa spośród swoich członków wyłoniła dwoje liderów, którzy zbierają informacje dotyczące zapotrzebowania na działania, które chcą podejmować seniorzy.
Podejmowane działania prowadzone są w porozumieniu z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.
Członkowie „Klubu Srebrnego Wieku” mają szansę na wymianę doświadczeń, rozwijanie umiejętności współżycia w grupie, rozwijanie swoich umiejętności i zainteresowań oraz znajdują oparcie w radzeniu sobie z własnymi problemami.
Wszystkie spotkania i podejmowane działania mają na celu wyeliminowanie wśród seniorów negatywnych emocji, takich jak: rozczarowanie, smutek, rozgoryczenie, złość, flustrację.
Seniorzy zrzeszeni w grupie samopomocowej „Klubu Srebrnego Wieku”, mimo swojego wieku, samotności, chorób i dolegliwości, prowadzą w Klubie bardzo aktywny tryb życia.
Wielką pasją seniorów jest śpiew. Od 15 lat działa w Klubie zespół „Przyjaźń”, który liczy 20 śpiewających członków. Co roku zespół włącza się w życie społeczne naszego miasta z występem podczas obchodów Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza.
W dniu 14 lutego 2015 r. po raz czwarty odbyła się Pułtuska Gala Seniorów połączona z „Walentynkami”. Podczas tej Gali zespół zaprezentował utwór o naszym mieście Pułtusku i w ten sposób wziął udział w konkursie ogłoszonym przez Pułtuską Gazetę Powiatową na temat miłości do swojego miasta.
Pod hasłem „Seniorzy Kochają Pułtusk” seniorzy z „Klubu Srebrnego Wieku” zdobyli I nagrodę.
28 marca 2015 r. w siedzibie Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, przy ul. Zaułek 1 odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne.
Wiosną 2015 r., a dokładnie 17 kwietnia 50 osobowa grupa klubowiczów uczestniczyła już trzeci raz w akcji sadzenia lasu we współpracy z Nadleśnictwem Pułtusk „Mój las dla Ciebie”.
Seniorzy włączyli się również do organizowania uroczystości II Hubertusa Pułtuskiego, która odbyła się 17 października 2015 r.
Dbając o rozwój kondycji i zdrowia 54 klubowiczów w okresie od 2 do 16 maja 2015 r. brało udział w turnusie rehabilitacyjnym w Kołobrzegu.
Seniorzy z „Klubu Srebrnego Wieku” przykładają dużą wagę do okolicznościowych spotkań. 16 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, a 30 maja 2015 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki w siedzibie Ośrodka Wsparcia Środowiskowego, pry ul. Zaułek 1.
Członkowie „Klubu Srebrnego Wieku” maju 2015 r. zgłosili też swoich przedstawicieli w festiwalu piosenki ranczerskiej „Wilkowyjce”. Seniorzy zwyciężyli w kategorii kulinarnej i zostali zaproszeni na wyjazd do Kikoła na podsumowanie festiwalu, które odbyło się 26 czerwca 2015r.
Kino, wystawy i teatr – to ulubione formy spędzania wolnego czasu przez seniorów z „Klubu Srebrnego Wieku”. Seniorzy brali udział w seansach filmowych zorganizowanych przez Miejskie Centrum Kultury i Sztuki oraz wystawach organizowanych przez Galerię „Cztery Strony Świata” oraz Dom Polonii w Pułtusku.
30 czerwca 2015 r. seniorzy wybrali się również na autokarowy wyjazd do Teatru „Capitol” na sztukę „Pomalu, a jeszcze raz” .
Przeciwdziałaniu samotności bardzo pomaga udział w różnego rodzaju cyklicznych spotkaniach.
Klubowicze wraz z wolontariuszami z Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu oraz pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyli projekt pt. „Skosztuj świata”. Projekt dostał dofinansowanie w wysokości 5 tyś. złotych ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze lokalne” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie DORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My. Przez 5 miesięcy od czerwca do października uczestnicy projektu przygotowywali potrawy z całego świata. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Wsparcia Środowiskowego przy ul. Zaułek 1.
W miesiącach lipcu i sierpniu 2015 r. członkowie „ Klubu Srebrnego Wieku” współpracowali z Letnią Szkołą Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, przy Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Seniorzy przygotowali spotkanie muzyczne, podczas którego uczyli cudzoziemców polskich pieśni i piosenek ludowych oraz warsztaty kulinarne „Tajniki Kuchni Polskiej".
28 sierpnia 2015 r. kolejny raz seniorzy wystąpili na imprezie miejskiej „Zakończenie wakacji – Made in Pułtusk”.
Od września do grudnia 2015r. piętnastoosobowa grupa klubowiczów brała udział w projekcie „Seniorzy mają głos”. Uczestnicząc w projekcie seniorzy podnieśli swoją świadomość dotyczącą praw osób starszych. Otrzymali również wzmocnienie w poczuciu wpływu na otoczenie, jak również wzrosło ich zainteresowanie sprawami lokalnymi.
W ramach inicjatywy „Tu mieszkam, tu zmieniam” Banku Zachodniego WBK czterech przedstawicieli „Klubu Srebrnego Wieku” w dniu 16 października 2015 r. wzięło udział w I Konferencji Seniorów Powiatu Pułtuskiego.
W roku 2015 odbyło się 5 spotkań integracyjnych przy muzyce, w których uczestniczyło ok. 150 seniorów.
W grudniu 2015 r. członkowie zespołu „Przyjaźń” z „Klubu Srebrnego Wieku” zostali poproszeni o występ na spotkaniu wigilijnym „Klubu Srebrnego Wieku” w dniu 5 grudnia 2015 r. oraz na spotkaniu z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach i pracowników Nadleśnictwa Pułtusk w dniu 21 grudnia 2015 r.

„Nowa Inicjatywa”

31.12.2015

 W ramach realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Pułtusku „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2014-2015” zamieszczamy artykuł przygotowany przez specjalistę psychologa Panią Monikę Palka Pt. „Nowa Inicjatywa”. W II półroczu 2015 r. realizowany był na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pułtusku program profilaktyczny dla osób w kryzysie. To nowa inicjatywa, której podjął się Al.-Med. Sc Ryszard Błażewicz, Monika Palka.
Osoby w kryzysie doświadczają silnych emocji, które wtórnie mogą budzić ich napięcie i niepokój. W takich okolicznościach narażeni jesteśmy na szereg zachowań niekonstruktywnych, które raczej pogłębią sytuację problemową zamiast ją rozwiązać. Sytuacja kryzysu sprzyja wystąpieniu patologicznej, utrwalonej reakcji nerwicowej, depresyjnej lub agresywnej. Zdarza się, że poszukując rozwiązań, osoby w kryzysie sięgają po substancje psychoaktywne poszukując szybkiej ulgi w cierpieniu.
Zasadą reakcji kryzysowych jest fakt , że istotną rolę w przebiegu i rozwiązaniu kryzysu odgrywa system społecznego oparcia. Znacznie lepiej radzą sobie osoby mające oparcie w osobach bliskich lub korzystające z profesjonalnej pomocy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom podjęto próbę stworzenia grupowych zajęć prowadzonych przez psychologa. Ich celem było: rozwój wiedzy i umiejętności reagowania na sytuacje trudne, rozszerzenie kompetencji osobistych, zmianę postaw wobec siebie i otoczenia, rozwój umiejętności interpersonalnych, budowania systemu wsparcia i korzystania z niego.
Adresatami programu były osoby w kryzysie, które znalazły się w następujących sytuacjach życiowych:
- w sytuacji żałoby
- w kryzysie w związkach małżeńskich i partnerskich
- w trudnej sytuacji materialno- bytowej
- zagrożone utratą zatrudnienia lub po utracie pracy
- w trudnej sytuacji zdrowotnej ( z diagnozą ciężkiej choroby somatycznej )
- po wypadkach komunikacyjnych
Wielu uczestników doświadczało jednocześnie kilka sytuacji kryzysowych np. rodzinnych, zdrowotnych i zawodowych. Program był adresowany do grupy 12 osób dorosłych, znajdujących się w sytuacji kryzysowej poszukujących pomocy z tego powodu. Do udziału w spotkaniach grupy wsparcia zakwalifikowano podczas spotkań indywidualnych 11 kobiet i 1 mężczyznę. Wszyscy biorący udział w spotkaniach grupowych podpisali kontrakt na współpracę i zapoznali się z zasadami pracy w grupie.
Zachęceni rezultatami, tego pierwszy raz prowadzonego programu, mamy teraz nadzieję na jego kontynuację w przyszłości.

Autor: Monika Palka

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

21.12.2015

     Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).
     Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
      Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.
     Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.
     Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.
     Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pułtusku za 2015 rok

15.12.2015

     Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015 , poz. 1390 ), określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm. ). Zgodnie z art.9a pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „ Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym”.

      Zadaniem zespołu jest ingerowanie i koordynowanie działań podmiotów, tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych i prokuratorów oraz innych podmiotów działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

      Ideą Zespołu Interdyscyplinarnego jest wdrożenie systemu przepływu informacji oraz reagowanie na diagnozowane problemy społeczne, w tym w szczególności przejawy bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, przemocy domowej, demoralizacji nieletnich, zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, a także zintegrowanie działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie.

     Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/512/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Burmistrz Miasta Pułtusk zarządzeniem powołuje i odwołuje członków Zespołu.
Zespól realizuje działania określone w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 został przyjęty Uchwałą Nr XLII/324/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014 roku.

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku zapewnia obsługę organizacyjno – administracyjną i przechowuje dokumentację potwierdzającą zgłoszenie problemu do rozpatrzenia oraz plany działań grup roboczych.

    W 2015 r. do Przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęło 40 Niebieskich Kart – A, sporządzonych przez przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę, tj : Policję - 38, MOPS w Pułtusku – 2. W związku z wpływającymi do Zespołu Interdyscyplinarnego sprawami odbyło się 124 spotkania grup roboczych. W ramach posiedzeń 33 Grup Roboczych zostało sporządzonych 19 Niebieskich Kart -C z osobą co do, której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i 17 Niebieskich Kart-D z osobą wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
W 2015 r. czterdzieści jeden spraw w ramach procedury „Niebieska Karta” zostało zakończonych z powodu ustania zjawiska przemocy w rodzinie oraz braku zasadności podejmowania dalszych działań .
W 2015 roku odbyło się siedem spotkań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
    Członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i członkowie grup roboczych w 2015 roku brali udział w dwóch szkoleniach o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pracownicy socjalni zostali wyróżnieni

18.11.2015

W dniach 16-17 listopada 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja pod patronatem Wojewody Mazowieckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego pt. „ Rola pomocy społecznej w realizacji zadań polityki województwa mazowieckiego”.

Konferencja została połączona z uroczystością Dnia Pracownika Socjalnego.

Na uroczystości tej, dwóch pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku zostało wyróżnionych.

Pani Alicji Patalan – specjaliście pracy socjalnej nagrodę przyznał Wojewoda Mazowiecki za wyróżniającą się z grona pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej na Mazowszu, pracę na rzecz wsparcia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.

Z kolei Marszałek Województwa Mazowieckiego za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wręczył Panu Dominikowi Gregajtys – pracownikowi socjalnemu wyróżnienie „ Zawsze Pomocni”.

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku skierowana do osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

27.04.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje o możliwości skorzystania z:

1. Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Osoby z zaburzeniami psychicznymi, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają wsparcia, pomocy w życiu codziennym i relacjach z otoczeniem mogą skorzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
Usługi specjalistyczne obejmują formy pomocy w zakresie między innymi:

 • uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
 • pielęgnacji jako wspierania procesu leczenia
 • rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, w miejscu zamieszkania klienta.

2. Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do potrzeb dzieci autystycznych
Specjalistyczne usługi specjalistyczne przystosowane są do możliwości dziecka, obejmują następujące formy pomocy w zakresie:

 • uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - tj. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
  • samoobsługa,
  • dbałość o higienę i wygląd,
  • utrzymywanie kontaktów z domownikami,
  • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego
  • usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w godzinach urzędowania Ośrodka.

poniedziałek 9.00 – 17.00
wtorek – piątek 8.00 – 16.00
lub telefonicznie nr tel. ( 23 ) 692 52-65.Opublikował: Anna Sarnacka
Publikacja dnia: 30.09.2021
Autor: Anna Sarnacka
Dokument z dnia: 30.09.2021
Dokument oglądany razy: 490 807