RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

...

Bon energetyczny

17.07.2024

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje, że zgodnie z ustawą z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) od dnia 1 sierpnia do 30 września 2024 r. będzie można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić na częściowe pokrycie opłat z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej I innych źródeł energii.

Bon energetyczny przysługuje:
- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł,
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę.
Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.
W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. (albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB), bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.
Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Bon energetyczny poniżej kwoty 20 zł nie będzie wypłacany.
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski składać można :
- w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społęcznej w dziale Sekcji ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
Poniedziałek 8:00 – 17:00
Wtorek - Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00
- za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Ośrodka, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk
- za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo.
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Druki wniosku dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
oraz pod linkiem

Badania potrzeb rozwojowych mieszkańców podregionu ciechanowskiego

25.03.2024

Przedstawiamy Państwu poniższą wiadomość od firmy INSPIRE CONSULTING SP. Z O.O.ul. Zbigniewa Herberta 2C lok. 68, 10-686 Olsztyn z prośbą o udział we wspomnianym w treści badaniu.:


Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie wsparcia w naszym badaniu dotyczącym luk kompetencyjnych w powiatach Ciechanowski, Mławski, Płoński, Pułtuski oraz Żuromiński.

Naszym celem jest zrozumienie potrzeb oraz możliwości rozwoju zawodowego i osobistego osób powyżej 18. roku życia zamieszkujących wymienione powiaty. Aby osiągnąć nasz cel, potrzebujemy Państwa pomocy w dotarciu do grupy docelowej oraz udostępnieniu ankiety na stronach internetowych Państwa instytucji.

Ankieta jest anonimowa i ma na celu zebranie informacji dotyczących umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia, które mogą być istotne dla rozwoju lokalnej społeczności. Państwa udział w tym procesie będzie niezwykle cenny dla opracowania strategii rozwoju lokalnego oraz działań edukacyjnych dostosowanych do potrzeb mieszkańców.

Prosimy o udostępnienie linku do ankiety na stronach internetowych Państwa instytucji oraz o powiadomienie osób powyżej 18. roku życia z wymienionych powiatów o możliwości wzięcia udziału w badaniu.

Link do ankiety: https://forms.gle/aKupyHdtcZwd9gWU6

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i wsparcie w realizacji tego badania. W razie pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod podanym poniżej adresem e-mail

Pozdrawiam
Michał Czuryłowicz
Specjalista ds. funduszy unijnych
tel. +48 89 535 30 90
tel. kom. +48 575 752 226
e-mail: m.czurylowicz@inspire-consulting.pl


INSPIRE CONSULTING SP. Z O.O.
ul. Zbigniewa Herberta 2C lok. 68, 10-686 Olsztyn

NIP 739-358-35-44
KRS nr 0000264762 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN, w całości wpłacony

ANKIETA DOTYCZĄCA PRZEMOCY DOMOWEJ WYSTĘPUJĄCEJ NA TERENIE GMINY PUŁTUSK

15.01.2024

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku w związku z koniecznością opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2028 zwraca się do Państwa - mieszkańców gminy Pułtusk z prośbą o wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem:

ANKIETA

Prosimy o szczere odpowiedzi. Informujemy, iż ankieta jest krótka i całkowicie anonimowa. Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna i przyczyni się do podjęcia stosownych działań.
Dziękujemy za poświęcony czas i cenne uwagi!Opublikował: Administrator MOPS
Publikacja dnia: 08.02.2024
Autor: Administrator MOPS
Dokument z dnia: 19.12.2011
Dokument oglądany razy: 35 576