RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2022r.

1. Kontrola w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w archiwum zakładowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

2. Kontrola w przedmiocie ustalania uprawnień do zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urolu wychowawczego.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2021r.:

  1. Kontrola z zakresu zapewnienia rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wsparcia oraz pomocy aststenta rodziny.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2020r.:

  1. Kontrola kompleksowa w trybie zwykłym w placówce wsparcia dziennego - świetlicy ,, Słonecznikowa Brać"
  2. Kontrola stanu zatrudnienia i kwalifikacji kadry ośrodka poimocy społecznej, prawidłowość przyznawania zasiłków oraz kierowania do DPS i ustalania odpłatności za pobyt.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2019r.:

  1. Kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne.
  2. Kontrola placówki wsparcia dziennego - świetlica ,,Słonecznikowa Brać".

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2018r.:

  1. Kontrola projektu ,,Nasze Wsparcie Twój Sukces!".
  2. Kontrola w przedmiocie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu państwa w 2017r. w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+".

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2017r.:

  1. Kontrola w zakresie postepowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku.Opublikował: Anna Sarnacka
Publikacja dnia: 30.11.2022
Autor: Anna Sarnacka
Dokument z dnia: 30.11.2021
Dokument oglądany razy: 2 129