RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Klub Integracji Społecznej i Samopomocy

Klub Integracji Społecznej i Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku powstał w oparciu o ustawę z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, został powołany Zarządzeniem Nr 61 z dnia 12 stycznia 2006r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. W dniu 26 czerwca 2012r. został wpisany do rejestru klubów integracji społecznej województwa mazowieckiego.
Klub jest elementem wewnętrznej struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku z siedzibą przy ul. 13 Pułku Piechoty 1. Nadzór nad klubem sprawuje Dyrektor.
Uczestnikami Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy mogą być osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, co ogranicza ich uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Głównym celem Klubu jest przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i wykluczenia społecznego wśród mieszkańców gminy Pułtusk poprzez reintegrację społeczną
i zawodową.

Klub w ramach swych działań oferuje:
-skierowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych,
-spotkania z psychologiem,
-spotkania z doradcą zawodowym,
-warsztaty z profilaktyki uzależnień,
-spotkania integracyjne.

 Czekamy na Ciebie!!!
Opublikował: Anna Sarnacka
Publikacja dnia: 23.02.2022
Autor: Aneta Śmiechowska
Dokument z dnia: 04.12.2020
Dokument oglądany razy: 5 825