Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

Informuje:

 

Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych za miesiąc – maj 2024r. na konto bankowe odbędzie się w dniu 07-05-2024r. (wtorek)

 

 

 Wypłata świadczeń za miesiąc maj 2024r.
w
KASIE OŚRODKA odbędzie się w dniu 27-05-2024r. (poniedziałek)