Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

Informuje:

 

Wypłata zasiłków rodzinnych i świadczenia rodzicielskiego za miesiąc – wrzesień 2023r. na konto bankowe odbędzie się w dniu 04-09-2023r.

 

Wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych za miesiąc – wrzesień 2023r. na konto bankowe odbędzie się w dniach 07-09-2023r. i 08-09-2023r.

 

 

 Wypłata świadczeń za miesiąc wrzesień 2023r.
w
KASIE OŚRODKA odbędzie się w dniu 27-09-2023r.