Wypłata świadczeń z pomocy społecznej za miesiąc
maj 2024r. w kasie MOPS

Zasiłki stałe – 27 maja 2024r.

Zasiłki celowe – 27 maja 2024r.

Zasiłki okresowe – 27 maja 2024r.