Wypłata świadczeń z pomocy społecznej za miesiąc
wrzesień 2023r. w kasie MOPS

Zasiłki stałe – 27 września 2023r.

Zasiłki celowe – 27 września 2023r.

Zasiłki okresowe – 27 września 2023r.