RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Klub Integracji Społecznej i Samopomocy

Klub Integracji Społecznej i Samopomocy działa w strukturach MOPS, powstał w oparciu o ustawę z dnia 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. 2011r., Nr 43, poz. 225 z późn. zm.), w 2012r. został wpisany do rejestru klubów integracji społecznej województwa mazowieckiego. Uczestnikami KISS są osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, co ogranicza ich uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Celem Klubu jest realizowanie działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej wśród mieszkańców gminy Pułtusk- osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już wykluczonych społecznie.

OGŁOSZENIE
Klub Integracji Społecznej i Samopomocy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje, że od dnia 17 stycznia 2017r. od godz. 8.30
będzie prowadził zapisy dla osób chętnych do wykonywania prac społecznie użytecznych w 2017r.
w pokoju nr 5 (parter) w siedzibie MOPS.

Uwaga:

  •  Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowane mogą być osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku bez prawa do zasiłku zakwalifikowanie do II profilu pomocy oraz korzystające ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.)
  •  Do rejestracji niezbędny będzie dowód osobisty, numer telefonu kontaktowego oraz zaświadczenie z PUP potwierdzające posiadanie II profilu pomocy.


Opublikował: Administrator MOPS
Publikacja dnia: 27.07.2021
Autor: Aneta Śmiechowska
Dokument z dnia: 31.07.2014
Dokument oglądany razy: 3 864