RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej
To jest wersja archiwalna z dnia 24.01.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

=====2023=====

Uchwała nr LXXV/625/2022 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dania 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024

=====2022=====

UCHWAŁA NR LVII/516/2022 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024

=====2021=====

Uchwała Nr XXXVI/332/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

=====2020=====

Uchwała Nr XXII/219/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych na rok 2020

=====2019=====

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych na rok 2019

=====2018=====

Uchwała Nr LII/415/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2017 r. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

=====2017=====

Uchwała Nr XXXIII/277/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

=====2016=====

Uchwała Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemówe Alkoholowych na rok 2016.

=====2015=====

Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w r. 2015

=====2014=====

Uchwała Nr XLII/328/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2014

=====2013=====

Uchwała Nr XXXII/236/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2013

Uchwała Nr XXXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2013

Informacja z wykonania budżetu za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Funduszu Zapobiegania Narkomanii (ODT 20kB)Opublikował: Administrator MOPS
Publikacja dnia: 24.01.2023
Autor: Daniel Laskowski
Dokument z dnia: 27.05.2014
Dokument oglądany razy: 6 777