RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2013 roku kursów zawodowych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku w ramach projektu systemowego pn. „Chwyć drugą szansę!”, zwanego dalej „projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską z

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty