RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej
To jest wersja archiwalna z dnia 23.01.2019, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wyjustowanie

APEL „ZIMA” DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PUŁTUSK

23.01.2019

APEL „ZIMA” DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PUŁTUSK W związku z okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności, czy innych problemów zdrowotnych. Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do: - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku – 23 692 52 65 - Straży miejskiej – 23 692 06 12 - Policji – 997 - Pogotowia – 999 - Szpitala – 23 691 99 01 lub 23 691 99 02 - Urzędu Miejskiego – 23 692 03 91 Telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych 987 (całodobowo ). Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa mazowieckiego dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz na stronie internetowej: (https://mazowieckie.pl/pl/dla klienta/polityka-społeczna/rejestry-i- wykazy/9481,Rejestry.html Licząc na współpracę, mam nadzieję, że podjęte odpowiednio wczesne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Agata Kołakowska
Opublikował: Dominik Gregajtys
Publikacja dnia: 23.01.2019

Dokument oglądany razy: 1337
« inne aktualności