RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 14.02.2018 z powodu:
nie aktualne ogłoszenie

Terminy składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

19.08.2015

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje, iż:
od 1 sierpnia 2015r. przyjmowane są kompletne wnioski dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy – 2015/2016

Okres zasiłkowy trwa: od 1 października 2015 do 30 września 2016r. Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego winny złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami. Druki wniosków są udostępniane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, Sekcja ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, ul. 17 Sierpnia 58, pokój nr 4 (I piętro). Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku dot. funduszu alimentacyjnego znajduje się na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 17 Sierpnia 58 (I piętro).

UWAGA !

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik 2015r. następuje do dnia 31 października 2015r.
Natomiast, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2015r. do dnia 31 października 2015r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik 2015r. następuje do dnia 30 listopada 2015r.

Podstawą ustalenia uprawnień na wymieniony okres zasiłkowy są dochody osiągnięte w 2014r.
Dochód na jedną osobę w rodzinie uprawniający do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie może przekraczać netto 725 zł
PRZYJĘCIA WNIOSKÓW w pokoju nr 4 (I piętro)

Dokumentem niezbędnym do złożenia wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest m.in.:

  • zaświadczenie z urzędu skarbowego /oświadczenie o dochodzie członka rodziny uzyskanym w 2014r.
  • Zaświadczenie/oświadczenie o wysokości składek na  ubezpieczenie zdrowotne w 2014r.;
  • Zaświadczenie komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014r,
  • Zaświadczenie komornika sądowego /oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów w okresie ostatnich dwóch miesięcy,
  • Zaświadczenie/ oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (dot. dzieci powyżej 18-go roku życia)

Ponadto osoba ubiegająca się o świadczenia winna posiadać informację o zmianach w sytuacji dochodowej w 2014r. oraz przedstawić dokumenty potwierdzające zmiany (np.: świadectwo pracy, umowa o pracę, oświadczenie).

Opublikował: Daniel Laskowski
Publikacja dnia: 19.08.2015

Dokument oglądany razy: 942
« inne aktualności