RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 14.02.2018 z powodu:
nie aktualne ogłoszenie

Realizacja programu, pn. „KISS- Twoją szansą na lepsze jutro”

31.07.2014

Klub Integracji Społecznej i Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku uzyskał dofinansowanie na realizację programu, pn. „KISS- Twoją szansą na lepsze jutro” w ramach Otwartego Konkursu Wniosków na realizację zadań profilaktycznych w 2014r. ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadanie 4. Realizowanie działań aktywizujących i profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniu od środków psychoaktywnych, izolacji społecznej i wykluczeniu społecznemu.

Przeczytaj więcej o realizacji programu, pn. „KISS- Twoją szansą na lepsze jutro”

Opublikował: Daniel Laskowski
Publikacja dnia: 31.07.2014

Dokument oglądany razy: 986
« inne aktualności