RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 01.02.2016 z powodu:
nieaktualne ogłoszenie

Terminy składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

04.09.2013

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2012r. poz.1228) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku zawiadamia osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, iż:

  • Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – ustala się na okres świadczeniowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu;
  • Okres świadczeniowy – na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego;
  • Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia przy czym:
    • jeżeli osoba złoży wniosek z dokumentami do 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za miesiąc październik następuje do 31 października,
    • jeżeli osoba złoży wniosek z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za miesiąc październik następuje do 30 listopada.
Opublikował: Daniel Laskowski
Publikacja dnia: 04.09.2013

Dokument oglądany razy: 1415
« inne aktualności