RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 06.09.2013 z powodu:
Nieaktualna wiadomość

Zaświadczenie do becikowego

02.09.2013

Od 1 stycznia 2012r. uprawnienie do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługiwać będzie osobie, która udokumentuje zaświadczeniem, iż pozostawała pod opieką medyczną (miała udzielone świadczenia zdrowotne co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży) nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Podstawa prawna:
art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Wymagane dokumenty:
wniosek o becikowe
załączniki do wniosku:

  • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość rodziców dziecka,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie lekarskie.

Opublikował: Daniel Laskowski
Publikacja dnia: 02.09.2013

Dokument oglądany razy: 1696
« inne aktualności