RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 14.02.2018 z powodu:
nie aktualne ogłoszenie

Zatrudnimy Pracownika socjalnego

11.02.2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku zatrudni niezwłocznie osobę na stanowisku: pracownika socjalnego – forma zatrudnienia umowa o pracę.

Wymogi formalne: zawód pracownika socjalnego może wykonywać osoba, która:

 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
 • począwszy od roku akademickiego 2008/2009 rozpoczęła studia o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, a ukończyła te studia (otrzymała dyplom ukończenia studiów) najpóźniej do 31 grudnia 2013r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz.U.2008, Nr 27, poz. 158 z późn. zm.) lub
 • przed 01.01.2007 roku otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów lub
 • do dnia 01.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymała dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny lub
 • przed 01.01.2008 roku ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, a następnie uzyskała dyplom ukończenia tych studiów
  UWAGA

  • ukończona na ww. kierunkach inna specjalność niż praca socjalna np. pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i praca socjalna, pracownik socjalny, służby socjalne, praca socjalna i terapia społeczna, praca socjalna i resocjalizacja, polityka socjalna, praca socjalna i opiekuńczo – wychowawcza nie uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
  • ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunku pedagogika specjalna lub administracja nie uprawniają do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 • przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej była zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego (tj. była zatrudniona zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, tzn. posiadała w okresie zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego kwalifikacje wymagane wcześniejszymi przepisami) lub
 • przed 01.05.2004 roku ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia lub
 • w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia lub
 • przed 01.05.2004 roku rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, a następnie uzyskała dyplom ukończenia tych studiów lub
 • przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej była zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ww. ustawy ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskała tytuł licencjata lub
 • przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej była zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ww. ustawy ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku – pokój nr 8 w godzinach:

 • poniedziałek 09.00-17.00
 • wtorek – piątek 08.00-16.00

a także telefonicznie: (23) 692 52-65

Opublikował: Daniel Laskowski
Publikacja dnia: 11.02.2016

Dokument oglądany razy: 1634
« inne aktualności