RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konsultacji społecznych „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026”

04.03.2021

 Na podstawie Zarządzenia nr 280/2021 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pułtusk dotyczących projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026” zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.
Zgodnie z Uchwałą XXXIX/474/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pułtusk, Burmistrz Miasta Pułtusk wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji dotyczących „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026”. Wykonanie Zarządzenia powierzono Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie:
1) Zbierania uwag i opinii z wykorzystaniem formularza elektronicznego, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia, przesłanego na adres sekretariat@mops.pultusk.pl. Publikacja przedmiotu konsultacji została zamieszczona na stronie internetowej www.pultusk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku http://bip.pultusk.pl i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku http://bip.mops.pultusk.pl/ .
2) Zbierania uwag i opinii pisemnych składanych w urnie znajdującej się w wejściu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Gminy Pułtusk stale zamieszkujący na jej obszarze, którzy w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mieli ukończone 18 lat.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 15 lutego 2021r. do 1 marca 2021r. w formie formularza konsultacji społecznych wypełnianych przez mieszkańców Gminy Pułtusk.
W okresie przeznaczonym na konsultacje społeczne nie wpłynęły żadne uwagi, opinie lub wnioski do projektu Strategii.

Załączniki

Informacja o wynikach konsultacji.pdf (471kb)

Opublikował: Dominik Gregajtys
Publikacja dnia: 04.03.2021

Dokument oglądany razy: 763
« inne aktualności