RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2021

11.12.2020

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje,
iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi
nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w ramach Programu
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2021,
który ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego. – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane udziałem w programie
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pułtusku
w terminie do 18 grudnia 2020r. w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek 7.30 – 15.30, wtorek – piątek 8.00 – 16.00) .

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Mamrocha tel. 23 692 52 65, wew. 142, kom. 517 116 798
Beata Gemza tel. 23 692 52 65

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności. Poniżej załączamy link do strony MRPiPS

Opublikował: Dominik Gregajtys
Publikacja dnia: 11.12.2020

Dokument oglądany razy: 826
« inne aktualności