RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

16.06.2019

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1 uprzejmie informuje, że u pracowników socjalnych w rejonach pracy socjalnej, w godzinach urzędowania, tj.:
poniedziałek w godz. 7.30 – 11.30, wtorek – piątek w godz. 8.00 – 12.00 :
1. od 1 sierpnia 2019 roku przyjmowane będą podania w sprawie przyznawania pomocy w formie posiłku dla dzieci przyjętych do żłobka, przedszkola i uczniów kontynuujących naukę w roku szkolnym 2019/2020 zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2. od 15 sierpnia 2019r. do 15 września 2019r. dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk, a w przypadku słuchaczy kolegiów od dnia 15 września 2019r. do 15 października 2019r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020
3. pracownicy socjalni w rejonach pracy socjalnej będą również przyjmować wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów szkolnych, zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, o który można będzie się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

UWAGA: druki wniosków dotyczące stypendium szkolnego i zasiłki szkolnego znajdują się u pracowników socjalnych w rejonach pracy

Opublikował: Administrator MOPS
Publikacja dnia: 16.06.2019

Dokument oglądany razy: 1119
« inne aktualności