RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

20.06.2018

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1 uprzejmie informuje, że u pracowników socjalnych w rejonach pracy socjalnej, w godzinach urzędowania, tj.:
poniedziałek w godz. 9.00 – 13.00, wtorek – piątek w godz. 8.00 – 12.00 :
1. od 1 sierpnia 2018 roku przyjmowane będą podania w sprawie przyznawania pomocy w formie gorącego posiłku dla dzieci przyjętych do żłobka, przedszkola i uczniów kontynuujących naukę w roku szkolnym 2018/2019 zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2. pracownicy socjalni w rejonach pracy socjalnej prowadzą nabór dzieci do placówki wsparcia dziennego w świetlicy „Słonecznikowa Brać”
3. od 1 sierpnia 2018 roku do 15 września 2018r. dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2018 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019
4. pracownicy socjalni w rejonach pracy socjalnej będą również przyjmować wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów szkolnych, zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, o który można będzie się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

UWAGA: druki wniosków dotyczące stypendium szkolnego i zasiłki szkolnego znajdują się u pracowników socjalnych w rejonach pracy socjalnej

Opublikował: Ewa Zaremba
Publikacja dnia: 20.06.2018

Dokument oglądany razy: 1493
« inne aktualności