RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

14.06.2018

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku poszukuje osoby na stanowisko: młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego.
Forma zatrudnienia umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego nieobecności w pracy.
Od kandydatów wymagane jest:
1) wykształcenie wyższe:
- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą
lub
- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
2) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
Kandydatem może być osoba, która:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Do obowiązków osoby na ww. stanowisku będzie należało m.in.:
- działania opiekuńczo – wychowawcze nad wychowankami placówki wsparcia dziennego, tj.: pomoc we wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych oraz realizacji obowiązków szkolnych,
- prowadzenie zajęć świetlicowych z wychowankami placówki wsparcia dziennego,
- współudział w organizacji imprez kulturalnych, spotkań, wystaw, itp.
Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku proszone są o złożenie swojego aktualnego CV w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, przy ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk. Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku – pokój nr 25D (I piętro) i pokój nr 14 (parter), a także pod numerami telefonów 500 314 279, 505 769 845.

Opublikował: Dominik Gregajtys
Publikacja dnia: 14.06.2018

Dokument oglądany razy: 1335
« inne aktualności