RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

15.09.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku
uprzejmie informuje, iż wydaje skierowania
do otrzymania paczek żywnościowych w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2017

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej,
tj. 1268 zł dla samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie

Paczki żywnościowe będą wydawane przez:
Polski Czerwony Krzyż, Oddział Regionalny
06-100 Pułtusk, ul. 3 Maja 3

(budynek dawnego Pogotowia)

Opublikował: Dominik Gregajtys
Publikacja dnia: 15.09.2017

Dokument oglądany razy: 1815
« inne aktualności