RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

„Koperta życia”

08.03.2017

Koperta Życia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE W SIEDZIBIE OŚRODKA UL. 17 SIERPNIA 58 W PUŁTUSKU MOŻNA ODEBRAĆ „KOPERTĘ ŻYCIA”

„Koperta życia” to lokalny program osłonowy realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku na rzecz mieszkańców gminy Pułtusku zgodnie z Uchwałą NR XXXVI/293/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 lutego 2017r.
Głównym założeniem programu jest udzielenie pomocy osobom 70+ w przypadku konieczności wezwania ratowników medycznych lub lekarza w trakcie wizyty domowej, lub przez inne służby ratownictwa w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia.
„Koperta życia” to pakiet składający się z: karty informacyjnej, koperty, naklejki.
Pakiet „Koperta życia” będzie wydawany po okazaniu dowodu osobistego, podpisaniu odbioru i zapoznaniu się z niniejszym regulaminem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku. Odbiór regulaminu należy pisemnie potwierdzić.
Osoby samotne, które mają trudności w poruszaniu się mogą zgłosić telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (nr tel. 23 692 52 65) chęć przystąpienia do programu i otrzymania pakietu „Koperta życia”. W tym przypadku pakiet zostanie dostarczony przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.
Karta informacyjna może być wypełniona przez osobę zainteresowaną lub lekarza, który w obu przypadkach potwierdza informacje o stanie zdrowia swoim podpisem i pieczątką. Tylko tak wypełniona karta informacyjna będzie wiarygodnym źródłem informacji dla ratowników medycznych, lekarzy.
Koperta wraz z wypełnioną kartą ma być przechowywana w lodówce, w widocznym miejscu, na drzwiach lodówki także w widocznym miejscu należy nakleić naklejkę o udziale w programie „Koperta życia”
Karta informacyjna powinna być aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku, lub zaraz po zmianie leków, rozpoznaniu innych schorzeń.
Osoba biorąca udział w programie „Koperta życia” bierze pełną odpowiedzialność za systematyczne uzupełnianie karty informacyjnej.
Realizator programu nie bierze odpowiedzialności za nieaktualne dane zawarte na karcie informacyjnej, które mogą uniemożliwić lekarzowi postawienie prawidłowej diagnozy i zastosowanie leczenia wobec pacjenta.
Osoby które nie ukończyły 70 roku życia mogą indywidualnie zakupić proponowany pakiet na stronie http://www.kopertazycia.pl/ i wypełnić zgodnie z pkt. 6 regulaminu.

„Kopertę życia” można odebrać w godzinach urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek- piątek 8:00-16:00

Koperta życia - regulamin (pdf 100kb)

Opublikował: Dominik Gregajtys
Publikacja dnia: 08.03.2017

Dokument oglądany razy: 1439
« inne aktualności