RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2016

05.08.2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku
uprzejmie informuje, iż wydaje skierowania
do otrzymania paczek żywnościowych
w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2016

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej,
tj. 951 zł dla samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie

Paczki żywnościowe będą wydawane przez:
Polski Czerwony Krzyż, Oddział Regionalny
06-100 Pułtusk, ul. 3 Maja 3
(budynek dawnego Pogotowia)

Opublikował: Dominik Gregajtys
Publikacja dnia: 05.08.2016

Dokument oglądany razy: 1827
« inne aktualności