RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

KLUB SREBRNEGO WIEKU w 2015r.

01.02.2016

Grupa Samopomocowa – „Klub Srebrnego Wieku” działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku w 2015 roku liczyła 202 członków. Celem grupy jest przede wszystkim kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz przełamie izolacji społecznej u osób starych, samotnych, niepełnosprawnych. Grupa spośród swoich członków wyłoniła dwoje liderów, którzy zbierają informacje dotyczące zapotrzebowania na działania, które chcą podejmować seniorzy.
Podejmowane działania prowadzone są w porozumieniu z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.
Członkowie „Klubu Srebrnego Wieku” mają szansę na wymianę doświadczeń, rozwijanie umiejętności współżycia w grupie, rozwijanie swoich umiejętności i zainteresowań oraz znajdują oparcie w radzeniu sobie z własnymi problemami.
Wszystkie spotkania i podejmowane działania mają na celu wyeliminowanie wśród seniorów negatywnych emocji, takich jak: rozczarowanie, smutek, rozgoryczenie, złość, flustrację.
Seniorzy zrzeszeni w grupie samopomocowej „Klubu Srebrnego Wieku”, mimo swojego wieku, samotności, chorób i dolegliwości, prowadzą w Klubie bardzo aktywny tryb życia.
Wielką pasją seniorów jest śpiew. Od 15 lat działa w Klubie zespół „Przyjaźń”, który liczy 20 śpiewających członków. Co roku zespół włącza się w życie społeczne naszego miasta z występem podczas obchodów Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza.
W dniu 14 lutego 2015 r. po raz czwarty odbyła się Pułtuska Gala Seniorów połączona z „Walentynkami”. Podczas tej Gali zespół zaprezentował utwór o naszym mieście Pułtusku i w ten sposób wziął udział w konkursie ogłoszonym przez Pułtuską Gazetę Powiatową na temat miłości do swojego miasta.
Pod hasłem „Seniorzy Kochają Pułtusk” seniorzy z „Klubu Srebrnego Wieku” zdobyli I nagrodę.
28 marca 2015 r. w siedzibie Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, przy ul. Zaułek 1 odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne.
Wiosną 2015 r., a dokładnie 17 kwietnia 50 osobowa grupa klubowiczów uczestniczyła już trzeci raz w akcji sadzenia lasu we współpracy z Nadleśnictwem Pułtusk „Mój las dla Ciebie”.
Seniorzy włączyli się również do organizowania uroczystości II Hubertusa Pułtuskiego, która odbyła się 17 października 2015 r.
Dbając o rozwój kondycji i zdrowia 54 klubowiczów w okresie od 2 do 16 maja 2015 r. brało udział w turnusie rehabilitacyjnym w Kołobrzegu.
Seniorzy z „Klubu Srebrnego Wieku” przykładają dużą wagę do okolicznościowych spotkań. 16 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, a 30 maja 2015 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki w siedzibie Ośrodka Wsparcia Środowiskowego, pry ul. Zaułek 1.
Członkowie „Klubu Srebrnego Wieku” maju 2015 r. zgłosili też swoich przedstawicieli w festiwalu piosenki ranczerskiej „Wilkowyjce”. Seniorzy zwyciężyli w kategorii kulinarnej i zostali zaproszeni na wyjazd do Kikoła na podsumowanie festiwalu, które odbyło się 26 czerwca 2015r.
Kino, wystawy i teatr – to ulubione formy spędzania wolnego czasu przez seniorów z „Klubu Srebrnego Wieku”. Seniorzy brali udział w seansach filmowych zorganizowanych przez Miejskie Centrum Kultury i Sztuki oraz wystawach organizowanych przez Galerię „Cztery Strony Świata” oraz Dom Polonii w Pułtusku.
30 czerwca 2015 r. seniorzy wybrali się również na autokarowy wyjazd do Teatru „Capitol” na sztukę „Pomalu, a jeszcze raz” .
Przeciwdziałaniu samotności bardzo pomaga udział w różnego rodzaju cyklicznych spotkaniach.
Klubowicze wraz z wolontariuszami z Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu oraz pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyli projekt pt. „Skosztuj świata”. Projekt dostał dofinansowanie w wysokości 5 tyś. złotych ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze lokalne” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie DORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My. Przez 5 miesięcy od czerwca do października uczestnicy projektu przygotowywali potrawy z całego świata. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Wsparcia Środowiskowego przy ul. Zaułek 1.
W miesiącach lipcu i sierpniu 2015 r. członkowie „ Klubu Srebrnego Wieku” współpracowali z Letnią Szkołą Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, przy Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Seniorzy przygotowali spotkanie muzyczne, podczas którego uczyli cudzoziemców polskich pieśni i piosenek ludowych oraz warsztaty kulinarne „Tajniki Kuchni Polskiej".
28 sierpnia 2015 r. kolejny raz seniorzy wystąpili na imprezie miejskiej „Zakończenie wakacji – Made in Pułtusk”.
Od września do grudnia 2015r. piętnastoosobowa grupa klubowiczów brała udział w projekcie „Seniorzy mają głos”. Uczestnicząc w projekcie seniorzy podnieśli swoją świadomość dotyczącą praw osób starszych. Otrzymali również wzmocnienie w poczuciu wpływu na otoczenie, jak również wzrosło ich zainteresowanie sprawami lokalnymi.
W ramach inicjatywy „Tu mieszkam, tu zmieniam” Banku Zachodniego WBK czterech przedstawicieli „Klubu Srebrnego Wieku” w dniu 16 października 2015 r. wzięło udział w I Konferencji Seniorów Powiatu Pułtuskiego.
W roku 2015 odbyło się 5 spotkań integracyjnych przy muzyce, w których uczestniczyło ok. 150 seniorów.
W grudniu 2015 r. członkowie zespołu „Przyjaźń” z „Klubu Srebrnego Wieku” zostali poproszeni o występ na spotkaniu wigilijnym „Klubu Srebrnego Wieku” w dniu 5 grudnia 2015 r. oraz na spotkaniu z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach i pracowników Nadleśnictwa Pułtusk w dniu 21 grudnia 2015 r.

Opublikował: Iwona Makowska
Publikacja dnia: 01.02.2016

Dokument oglądany razy: 3012
« inne aktualności