RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

„Nowa Inicjatywa”

31.12.2015

 W ramach realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Pułtusku „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2014-2015” zamieszczamy artykuł przygotowany przez specjalistę psychologa Panią Monikę Palka Pt. „Nowa Inicjatywa”. W II półroczu 2015 r. realizowany był na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pułtusku program profilaktyczny dla osób w kryzysie. To nowa inicjatywa, której podjął się Al.-Med. Sc Ryszard Błażewicz, Monika Palka.
Osoby w kryzysie doświadczają silnych emocji, które wtórnie mogą budzić ich napięcie i niepokój. W takich okolicznościach narażeni jesteśmy na szereg zachowań niekonstruktywnych, które raczej pogłębią sytuację problemową zamiast ją rozwiązać. Sytuacja kryzysu sprzyja wystąpieniu patologicznej, utrwalonej reakcji nerwicowej, depresyjnej lub agresywnej. Zdarza się, że poszukując rozwiązań, osoby w kryzysie sięgają po substancje psychoaktywne poszukując szybkiej ulgi w cierpieniu.
Zasadą reakcji kryzysowych jest fakt , że istotną rolę w przebiegu i rozwiązaniu kryzysu odgrywa system społecznego oparcia. Znacznie lepiej radzą sobie osoby mające oparcie w osobach bliskich lub korzystające z profesjonalnej pomocy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom podjęto próbę stworzenia grupowych zajęć prowadzonych przez psychologa. Ich celem było: rozwój wiedzy i umiejętności reagowania na sytuacje trudne, rozszerzenie kompetencji osobistych, zmianę postaw wobec siebie i otoczenia, rozwój umiejętności interpersonalnych, budowania systemu wsparcia i korzystania z niego.
Adresatami programu były osoby w kryzysie, które znalazły się w następujących sytuacjach życiowych:
- w sytuacji żałoby
- w kryzysie w związkach małżeńskich i partnerskich
- w trudnej sytuacji materialno- bytowej
- zagrożone utratą zatrudnienia lub po utracie pracy
- w trudnej sytuacji zdrowotnej ( z diagnozą ciężkiej choroby somatycznej )
- po wypadkach komunikacyjnych
Wielu uczestników doświadczało jednocześnie kilka sytuacji kryzysowych np. rodzinnych, zdrowotnych i zawodowych. Program był adresowany do grupy 12 osób dorosłych, znajdujących się w sytuacji kryzysowej poszukujących pomocy z tego powodu. Do udziału w spotkaniach grupy wsparcia zakwalifikowano podczas spotkań indywidualnych 11 kobiet i 1 mężczyznę. Wszyscy biorący udział w spotkaniach grupowych podpisali kontrakt na współpracę i zapoznali się z zasadami pracy w grupie.
Zachęceni rezultatami, tego pierwszy raz prowadzonego programu, mamy teraz nadzieję na jego kontynuację w przyszłości.

Autor: Monika Palka

Opublikował: Daniel Laskowski
Publikacja dnia: 31.12.2015

Dokument oglądany razy: 1759
« inne aktualności