RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków w roku szkolnym przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku i ferii zimowych oraz podczas jednego miesiąca wakacyjnego (sierpnia) dla dzieci z placówki wsparcia środowiskowego świetlicy Słonecznikowa Brać M

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty