RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną na Przygotowanie i dostarczenie potraw wigilijnych do Dziennego Domu Senior - WIGOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty