RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Przygotowywanie, wydawanie i zapewnienie odpowiednich warunków do spożywania posiłków dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i osobom dorosłym z terenu miasta i gminy Pułtusk wraz z dowo

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty