RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Przygotowywanie i dowożenie posiłków dla dzieci z placówki wsparcia dziennego świetlicy „Słonecznikowa Brać” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz dla osób dorosłych do Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty