RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatek Osłonowy - Informacja

05.01.2022

  Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Wsparciem objęte zostaną gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.
Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1) Gmina Pułtusk będzie realizowała zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gmina Pułtusk mogą składać w terminie do 31 października 2022r. na piśmie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku przy ul. 13 Pułku Piechoty 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystywaniem profilu zaufanego.
Druki wniosku o wypłatę dodatku osłonowego dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku , w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022r. ,wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022r.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pułtusku – tel. 23 692 52 65 lub adres email: sekretariat@mops.pultusk.pl .

Opublikował: Dominik Gregajtys
Publikacja dnia: 05.01.2022

Dokument oglądany razy: 757
« inne aktualności