RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej" - edycja 2022

13.10.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje,
iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi
nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w ramach Programu
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2022,
który ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym, lub
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.


Osoby zainteresowane udziałem w programie
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pułtusku
w terminie do 18.10.2021r. w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek 7.30 – 15.30, wtorek – piątek 8.00 – 16.00) .

Osoba do kontaktu: Katarzyna Mamrocha tel. 23 692 52 65, wew. 142, kom. 517 116 798

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności.
Poniżej załączamy link do strony MRPiPS : Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Rusza nabór wniosków do edycji 2022 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Opublikował: Anna Sarnacka
Publikacja dnia: 13.10.2021

Dokument oglądany razy: 2364
« inne aktualności