RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy

12.06.2018

I. Wnioski o świadczenie „Dobry Start” - są przyjmowane od 1 sierpnia (elektronicznie od 1 lipca) - do 30 listopada danego roku.
Wnioski złożone po upływie ww terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do:
-30 września – jeżeli wniosek złożono w lipcu lub sierpniu, bądź
- w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku w innym terminie (wrzesień – listopad).
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł. na dziecko, przysługuje (raz w roku) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się, do roku kalendarzowego, w którym kończy - 20 rok życia lub 24 rok życia – jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

II. Wnioski o świadczenia : wychowawcze 500+ i z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres świadczeniowy (trwający od 1 października do 30 września następnego roku), przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku (500+ elektronicznie od 1 lipca).
Ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za m-c październik, następuje do:
- 31 października, jeżeli wniosek został złożony do 31 sierpnia,
- 30 listopada, jeżeli wniosek został złożony we wrześniu lub październiku.

III. Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (trwający od 1 listopada do
31 października następnego roku), przyjmowane są od 1 sierpnia (elektronicznie od 1 lipca).
Ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata następuje do:
- 30 listopada, jeżeli wniosek z wymaganymi dokumentami złożono do 31 sierpnia,
- 31 grudnia, jeżeli wniosek złożono we wrześniu lub październiku,
- końca lutego następnego roku, jeżeli wniosek złożono w listopadzie lub grudniu danego roku.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
* Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

IV. Rokiem bazowym, z którego ustala się dochód do świadczeń uzależnionych od kryterium dochodowego (z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego) jest rok 2017.

UWAGA:

Wnioski przyjmowane są od 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1, tel. 23/692-52-65,
I piętro – pok. 22 i 23.

Opublikował: Dominik Gregajtys
Publikacja dnia: 12.06.2018

Dokument oglądany razy: 2513
« inne aktualności