RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej
To jest wersja archiwalna z dnia 24.07.2017, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie wniosków o 500+ do pobrania

Nowy okres zasiłkowy 2017-2018

24.07.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku ul. 13 Pułku Piechoty 1 (tel. 23-692-21-71) ogłasza, iż:

 1. Wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+ oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy, przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku.

 2. Jeżeli wnioski o świadczenia rodzinne (wraz z wymaganymi dokumentami) na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017r. złożone zostaną:
  • do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następuje do 30 listopada,
  • od 1 września do 31 października, ustalenia prawa do świadczenia następuje do 31 grudnia,
  • od 1 listopada do 31 grudnia danego roku, ustalenia prawa doświadczeń oraz ich wypłata następują do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 3. Jeżeli wnioski o świadczenia wychowawcze 500+ oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wraz z wymaganymi dokumentami) na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2017r. złożone zostaną:
  • od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następują do 30 listopada tego roku,
  • od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następują do 31 grudnia tego roku,
  • od 1 listopada do 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następują do 31 stycznia następnego roku,
  • od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następują do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 4. Rokiem bazowym, z którego uwzględnia się dochód do ustalenia prawa doświadczeń, jest rok 2016.
 5. Po opublikowaniu ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin oraz rozporządzeń wykonawczych Ministra właściwego ds. rodziny, które wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2017r. możliwe będzie zakupienie stosownych druków wniosków o świadczenia oraz załączników, zgodnych z wymaganiami powyższych przepisów i udostępnienie ich przez Ośrodek osobom ubiegających się o świadczenia.
 6. Zmiany w ustalaniu prawa do świadczeń uzależnionych od dochodu, w tym do świadczenia wychowawczego 500+ na pierwsze dziecko na nowy okres dotyczą:
  - wymogu zasądzenia alimentów na dziecko od jego rodzica, wychowywane przez osobę samotnie wychowującą dziecko,
  - niestosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów w sytuacji, gdy osoba w okresie 3 miesięcy od dnia utraty dochodu uzyskała dochód u tego samego pracodawcy (rozpoczęła działalność gospodarczą).
  - w przypadku przyznania świadczeń po uwzględnieniu utraty dochodu z tytułu utraty zatrudnienia (lub zakończenia działalności gospodarczej) – po upływie trzech miesięcy od dnia utraty dochodu Organ właściwy weryfikuje prawo do świadczeń poprzez ustalenie czy osoba w tym okresie nie uzyskała dochodu u tego samego pracodawcy (rozpoczęła działalność gospodarczą).
  - dokumentowania zaświadczeniem Urzędu Skarbowego członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym w roku 2016.
Opublikował: Daniel Laskowski
Publikacja dnia: 24.07.2017

Dokument oglądany razy: 1294
« inne aktualności