RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej
To jest wersja archiwalna z dnia 25.11.2016, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa tytułu

APEL „ZIMA” DO MIESZKAŃCÓW

25.11.2016

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy.
Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności, czy innych problemów zdrowotnych.

Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku – 23 692 52 65
- straży miejskiej – 23 692 06 12
- policji - 997
- pogotowia – 999
- szpitala – 23 691 99 01 lub 23 691 99 02
- Urzędu Miejskiego – 23 692 03 91

Telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych 987 ( całodobowo ).

Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa mazowieckiego dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz na stronie internetowej:

(http://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-społeczna/rejestry-i-wykazy/819,Wykazy.html).

Licząc na współpracę, mam nadzieję, że podjęte odpowiednio wczesne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.


Agata Kołakowska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pułtusku

Opublikował: Daniel Laskowski
Publikacja dnia: 25.11.2016

Dokument oglądany razy: 695
« inne aktualności