RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej
To jest wersja archiwalna z dnia 31.12.2015, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

APEL „ZIMA” DO MIESZKAŃCÓW

31.12.2015

 W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych

warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa

z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy.

Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych

osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się,

niepełnosprawności, czy innych problemów zdrowotnych.

Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te

kierować do:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku – 23 692 52 65

- straży miejskiej – 23 692 06 12

- policji - 997

- pogotowia – 999

- szpitala – 23 691 99 01 lub 23 691 99 02

- Urzędu Miejskiego – 23 692 03 91

Telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych 987 ( całodobowo ).

Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa mazowieckiego

dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz na stronie

internetowej: mazowieckie.pl/pl/urząd/polityka-spoleczna/pomoc-dla-bezdomych

Licząc na współpracę, mam nadzieję, że podjęte odpowiednio wczesne działania w zakresie

rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji oraz pomoc

międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur

i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Agata Kołakowska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pułtusku

Opublikował: Iwona Makowska
Publikacja dnia: 31.12.2015

Dokument oglądany razy: 967
« inne aktualności