RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

...

APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PUŁTUSK

02.11.2021

 APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PUŁTUSK

W związku ze zbliżającą się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności, czy innych problemów zdrowotnych.
Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do:
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku – 23 692 52 65
• Straży Miejskiej – 23 692 06 12
• Policji – 112 lub 997
• Pogotowia – 999
• Szpitala – 23 691 99 01 lub 23 691 99 02
• Urzędu Miejskiego – 23 692 00 01
Telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych 987 (całodobowo ).

Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa mazowieckiego dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:
(www.gov.pl >rejestry-i-wykazy2)
Licząc na współpracę, mam nadzieję, że podjęte odpowiednio wczesne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Beata Gemza
p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pułtusku

,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej" - edycja 2022

13.10.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje,
iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi
nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w ramach Programu
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2022,
który ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta osób niepełnosprawnych.

Diagnoza problemów społecznych

29.09.2021

Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku realizuje „Diagnozę problemów społecznych”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY

pultuskmiesz.webankieta.pl/

INFORMACJA

29.06.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje o nowych zasadach realizacji Programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.
Składanie wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022 będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski będzie można składać online od 1 lipca 2021 r. za pomocą następujących kanałów:
• przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
• przez bankowość elektroniczną
• przez portal PUE ZUS.
Wnioski należy składać do 30 listopada.

Stanisław Zaremba
Kierownik sekcji ds. świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego

APEL DO MIESZKAŃCÓW Gminy Pułtusk

15.06.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku zwraca się z gorącą prośbą o pomoc i wsparcie dla osoby bezdomnej, która z zasobów Gminy Pułtusk otrzymała lokal mieszkalny w zakresie:
• mebli pokojowych, m.in. wersalki, regału pokojowego;
• elementów wyposażenia mieszkania, tj. kuchenka gazowa lub elektryczna, butla gazowa, lodówka, telewizor, dywan, żyrandol pokojowy/kuchenny.

Będziemy wdzięczni za okazaną pomoc.

Telefon kontaktowy: 23-692-52-65
Pracownik socjalny
Katarzyna Mamrocha

Informacja o wynikach konsultacji społecznych „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026”

04.03.2021

 Na podstawie Zarządzenia nr 280/2021 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pułtusk dotyczących projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026” zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.
Zgodnie z Uchwałą XXXIX/474/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pułtusk, Burmistrz Miasta Pułtusk wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji dotyczących „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026”. Wykonanie Zarządzenia powierzono Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie:
1) Zbierania uwag i opinii z wykorzystaniem formularza elektronicznego, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia, przesłanego na adres sekretariat@mops.pultusk.pl. Publikacja przedmiotu konsultacji została zamieszczona na stronie internetowej www.pultusk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku http://bip.pultusk.pl i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku http://bip.mops.pultusk.pl/ .
2) Zbierania uwag i opinii pisemnych składanych w urnie znajdującej się w wejściu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Gminy Pułtusk stale zamieszkujący na jej obszarze, którzy w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mieli ukończone 18 lat.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 15 lutego 2021r. do 1 marca 2021r. w formie formularza konsultacji społecznych wypełnianych przez mieszkańców Gminy Pułtusk.
W okresie przeznaczonym na konsultacje społeczne nie wpłynęły żadne uwagi, opinie lub wnioski do projektu Strategii.

Załączniki

Informacja o wynikach konsultacji.pdf (471kb)

Konsultacje społeczne do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026”

12.02.2021

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje, iż od 15 lutego 2021r. do 1 marca 2021r. będą trwały konsultacje społeczne do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026” zgodnie z Zarządzeniem Nr 280/2021 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 lutego 2021 r.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 280/2021 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 12 lutego 2021 r.pdf (690kb)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Pułtusk o konsultacjach społecznych.pdf (438kb)

Druki do pobrania:

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026 .pdf (3 832kb)
Formularz konsultacji społecznych.docx (13kb)


APEL „ZIMA” DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PUŁTUSK

14.01.2021

W związku ze zbliżającą się falą mrozów, okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności, czy innych problemów zdrowotnych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” w czasie pandemii

14.01.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje, że podczas nauki zdalnej można ubiegać się dla dziecka o pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.Opublikował: Daniel Laskowski
Publikacja dnia: 20.06.2016
Autor: Daniel Laskowski
Dokument z dnia: 19.12.2011
Dokument oglądany razy: 22 862