RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

...

Zarządzenie Nr 43/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku z dnia 2 grudnia 2019r.

04.12.2019

INFORMACJA O SKRÓCONYM CZASIE PRACY
W dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek)
Miejski Ośrodek Polllocy Społecznej w Pułtusku będzie czynny do godz. 14.00
zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku w dniu 24 grudnia 2019r.

Treść Zarządzenia

APEL „ZIMA”

30.10.2019

 APEL „ZIMA”
DO MIESZKAŃCÓW
MIASTA I GMINY PUŁTUSK

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności, czy innych problemów zdrowotnych.
Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do:
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku – 23 692 52 65
• Straży Miejskiej – 23 692 06 12
• Policji – 997
• Pogotowia – 999
• Szpitala – 23 691 99 01 lub 23 691 99 02
• Urzędu Miejskiego – 23 692 03 91

Telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych 987 (całodobowo ).

Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa mazowieckiego dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz na stronie internetowej:
(https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-społeczna/rejestry-i- wykazy/9481,Rejestry.html)

Licząc na współpracę, mam nadzieję, że podjęte odpowiednio wczesne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Beata Gemza
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pułtusku

12 lipca 2019 roku spotkanie w sprawie przyznania Świadczenia Wychowawczego 500+

08.07.2019

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, uprzejmie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk, że w dniu 12 lipca 2019 r. w godzinach 9:00-12:00 na pułtuskim Rynku odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przyznania Świadczenia Wychowawczego 500+.

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU z dnia 3 lipca 2019 roku

03.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie odwołania skróconego czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Treść zarządzenia

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Nr 25/2019

24.06.2019

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Treść zarządzenia

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Nr 24/2019

18.06.2019

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Nr 24/2019 w sprawie skróconego czasu pracy w dzniach 18-21 czerwca 2019 roku.

Treść Zarządzenia

Ogłoszenie

16.06.2019

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1 uprzejmie informuje, że u pracowników socjalnych w rejonach pracy socjalnej, w godzinach urzędowania, tj.:
poniedziałek w godz. 7.30 – 11.30, wtorek – piątek w godz. 8.00 – 12.00 :
1. od 1 sierpnia 2019 roku przyjmowane będą podania w sprawie przyznawania pomocy w formie posiłku dla dzieci przyjętych do żłobka, przedszkola i uczniów kontynuujących naukę w roku szkolnym 2019/2020 zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2. od 15 sierpnia 2019r. do 15 września 2019r. dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk, a w przypadku słuchaczy kolegiów od dnia 15 września 2019r. do 15 października 2019r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020
3. pracownicy socjalni w rejonach pracy socjalnej będą również przyjmować wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów szkolnych, zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, o który można będzie się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

UWAGA: druki wniosków dotyczące stypendium szkolnego i zasiłki szkolnego znajdują się u pracowników socjalnych w rejonach pracy

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Nr 23/2019

10.06.2019

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Od dnia 10 czerwca 2019r. do dnia 14 czerwca 2019r. ustalam czas pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku w poniedziałek w godzinach od 7:30 do 14:30, wtorek – piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem pracowników Działu Wsparcia Środowiskowego.
2. Ustalam czas pracy dla pracowników Działu Wsparcia Środowiskowego od dnia 10 czerwca 2019r. do dnia 14 czerwca 2019r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Pełna treść Zarządzenia

OGŁOSZENIE

18.04.2019
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2019 r. Ośrodek będzie czynny w godzinach: poniedziałek od 7:30 do 15:30 wtorek - piątek od 8:00 do 16:00

OGŁOSZENIE

28.03.2019
Od dnia 1 kwietnia 2019 r. wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego będą przyjmowane w godzinach urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku tj.: -poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00 -wtorek – piątek w godz. 8.00 – 16.00 w pokoju nr 25 A na piętrze.

APEL „ZIMA” DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PUŁTUSK

23.01.2019

APEL „ZIMA” DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PUŁTUSK W związku z okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności, czy innych problemów zdrowotnych. Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do: - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku – 23 692 52 65 - Straży miejskiej – 23 692 06 12 - Policji – 997 - Pogotowia – 999 - Szpitala – 23 691 99 01 lub 23 691 99 02 - Urzędu Miejskiego – 23 692 03 91 Telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych 987 (całodobowo ). Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa mazowieckiego dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz na stronie internetowej: (https://mazowieckie.pl/pl/dla klienta/polityka-społeczna/rejestry-i- wykazy/9481,Rejestry.html Licząc na współpracę, mam nadzieję, że podjęte odpowiednio wczesne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Agata KołakowskaOpublikował: Daniel Laskowski
Publikacja dnia: 20.06.2016
Autor: Daniel Laskowski
Dokument z dnia: 19.12.2011
Dokument oglądany razy: 17 334