RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

...

Ankieta „Diagnoza problemów społecznych”

14.09.2020

Szanowni Państwo!
Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku realizuje „Diagnozę problemów społecznych”.
https://mieszkancy-pultusk.webankieta.pl

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026

03.09.2020

W związku z prowadzonymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026 zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym.

Ankieta zawiera 18 zagadnień, w których znajdują się pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Przy każdym pytaniu wielokrotnego wyboru została określona forma odpowiedzi. Badanie ankietowe jest anonimowe i zostanie przeprowadzone za pomocą ankiety w formie elektronicznej lub papierowej

Zatem uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na każde z pytań ankietowych, gdyż tylko kompletne informacje pozwolą wskazać najważniejsze problemy społeczne i potrzeby Gminy Pułtusk.

Przekazane opinie, uwagi i sugestie, jako cenne źródło informacji, stanowiące odzwierciedlenie aktualnych i rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych, zostaną
zestawione i uwzględnione przy opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026, w zakresie jej celów, priorytetów oraz kierunków działań w perspektywie najbliższych lat.


Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety w wersji elektronicznejwypełnij ankietę


Formularz ankiety jest również dostępny w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy
w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk

oraz w poniższym linku.

Ankieta do pobrania


Formularz papierowy można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku na parterze w skrzynce korespondencyjnej z napisem ANKIETY

w godzinach pracy od 8.00 do 15.30 do dnia 25.09.2020 r.

Obiady i stypendium od VIII 2020r.

18.08.2020

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1 uprzejmie informuje, że:

1. od sierpnia 2020 roku przyjmowane będą podania w sprawie przyznawania pomocy w formie posiłku dla dzieci przyjętych do żłobka, przedszkola i uczniów kontynuujących naukę w roku szkolnym 2020/2021 zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk

Warsztaty letnie 2020

30.07.2020

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje,
że organizuje warsztaty letnie dla dzieci korzystających
z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w formie udziału w zajęciach w Placówce Wsparcia
Dziennego - Świetlicy „Słonecznikowa Brać”.

W trakcie wypoczynku uczestnicy będą mogli:

- brać udział w zajęciach sportowych, plastycznych oraz kulturalno – oświatowych,

- poszerzyć wiedzę na temat naszego regionu,

- aktywnie wypoczywać w trakcie organizowanych wycieczek zarówno autokarowych jak
i pieszych,

- nauczyć się pracy w zespole poprzez udział w organizowanych rozgrywkach sportowych.

Dzieci podczas letniego wypoczynku na świetlicy będą miały zapewnione śniadanie
oraz obiad.


Warsztaty letnie będą odbywały się
w budynku przy ul. 13-go Pułku Piechoty 1
w Pułtusku
od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
w godzinach od 8.00 do 16.00.

Informacja (547 kb)

Ogłoszenie

30.04.2020

 Szanowni Państwo

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku uprzejmie informuje, że od 4 maja 2020r. będzie funkcjonowała bezpośrednia obsługa osób korzystających z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.
  Z uwagi jednak na ochronę Państwa zdrowia zwracam się do Państwa z prośbą, aby bezpośrednio załatwiać sprawy pilne i niecierpiące zwłoki po telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem poszczególnych działów i sekcji.
  W dalszym ciągu w Ośrodku będzie znajdowała się skrzynka na wszelką Państwa korespondencję tj. podania, zaświadczenia, oświadczenia, numery rachunków bankowych itp., która będzie dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka.
  Bardzo proszę o zachowanie wymogów sanitarno – epidemiologicznych tj. noszenie maseczek, rękawiczek, używania środka dezynfekującego, zachowania bezpiecznej odległości itp.


Z wyrazami szacunku

Agata Kołakowska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w PułtuskuOpublikował: Daniel Laskowski
Publikacja dnia: 20.06.2016
Autor: Daniel Laskowski
Dokument z dnia: 19.12.2011
Dokument oglądany razy: 19 155