Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

Informuje:


Wypłata świadczeń wychowawczych „500+”

za miesiąc – lipiec 2021r. na konto bankowe odbędzie się w dniu 02-07-2021r.Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych za miesiąc – lipiec 2021r. na konto bankowe odbędzie się w dniu 08-07-2021r.
Wypłata świadczeń za miesiąc lipiec 2021r.
w KASIE OŚRODKA odbędzie się w dniu 28-07-2021r.