Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

Informuje:


Wypłata świadczeń wychowawczych „500+”

za miesiąc – maj 2021r. na konto bankowe odbędzie się w dniu 05-05-2021r.Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych za miesiąc – maj 2021r. na konto bankowe odbędzie się w dniu 07-05-2021r.
Wypłata świadczeń za miesiąc maj 2021r.
w KASIE OŚRODKA odbędzie się w dniu …..............