Wypłata świadczeń z pomocy społecznej za miesiąc
kwiecień 2021r. w kasie MOPS

Zasiłki stałe – 29 kwietnia 2021r.

Zasiłki celowe – 29 kwietnia 2021r.

Zasiłki okresowe – 29 kwietnia 2021r.