Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

Informuje:

Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych za miesiąc – grudzień 2019r. w kasie odbędzie się według kolejności alfabetycznej nazwisk w dniach:

16.12.2019r.A B C D E F G H I J K (poniedziałek)

17.12.2019r.L Ł M N OP R S T U W Z Ż (wtorek)

 

Wypłata świadczeń wychowawczych „500+” za
miesiąc – grudzień 2019r. w kasie odbędzie się według kolejności alfabetycznej nazwisk w dniach:

18.12.2019r. A B C D E F G H I J K (środa)

19.12.2019r.L Ł M N O P R S T U W Z Ż (czwartek)