Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

Informuje:


Wypłata świadczeń wychowawczych „500+”

za miesiąc – kwiecień 2021r. na konto bankowe odbędzie się w dniu 01-04-2021r.Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych za miesiąc – kwiecień 2021r. na konto bankowe odbędzie się w dniu 02-04-2021r.
Wypłata świadczeń za miesiąc kwiecień 2021r.
w KASIE OŚRODKA odbędzie się w dniu ..............