Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

Informuje:


Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych za miesiąc – wrzesień 2020r. na konto bankowe odbędzie się w dniu

08-09-2020r.

 

Wypłata świadczeń wychowawczych „500+” za
miesiąc – wrzesień
2020r. na konto bankowe odbędzie się w dniu 08-09-2020r.Wypłata świadczeń za miesiąc wrzesień 2020r. w kasie Ośrodka odbędzie się w dniu 29-09-2020r.