Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

Informuje:


Wypłata świadczeń wychowawczych „500+” za
miesiąc –
styczeń 2022r. na konto bankowe odbędzie się w dniu 05-01-2022r.
Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych za miesiąc – styczeń 2022r. na konto bankowe odbędzie się w dniu 05-01-2022r.
Wypłata świadczeń za miesiąc styczeń 2022r.
w KASIE OŚRODKA odbędzie się w dniu …......