Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

Informuje:

Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych za miesiąc – styczeń 2020r. odbędzie się według kolejności alfabetycznej nazwisk w dniach:

23.01.2020r.A B C D E F G H I J K (czwartek)

24.01.2020r.L Ł M N OP R S T U W Z Ż (piątek)

 

Wypłata świadczeń wychowawczych „500+” za
miesiąc – styczeń 2020r. odbędzie się według kolejności alfabetycznej nazwisk w dniach:

28.01.2020r. A B C D E F G H I J K (wtorek)

29.01.2020r.L Ł M N O P R S T U W Z Ż (środa)