Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

Informuje:


Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych za miesiąc – maj 2023r. na konto bankowe odbędzie się w dniu 05-05-2023r.

Wypłata świadczeń za miesiąc maj 2023r.
w KASIE OŚRODKA odbędzie się w dniu …...........