Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

Informuje:

Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych za miesiąc – lipiec 2019r. odbędzie się według kolejności alfabetycznej nazwisk w dniach:

23.07.2019r.A B C D E F G H I J K (wtorek)

24.07.2019r.L Ł M N OP R S T U W Z Ż (środa)

 

Wypłata świadczeń wychowawczych „500+” za
miesiąc – lipiec 2019r. odbędzie się według kolejności alfabetycznej nazwisk w dniach:

26.07.2019r. A B C D E F G H I J K (piątek)

29.07.2019r.L Ł M N O P R S T U W Z Ż (poniedziałek)