Wypłata świadczeń z pomocy społecznej za miesiąc
styczeń 2020r.

Zasiłki stałe – 27 stycznia 2020r.

Zasiłki celowe – 30 stycznia 2020r.

Zasiłki okresowe – 31 stycznia 2020r.