Wypłata świadczeń z pomocy społecznej za miesiąc
styczeń 2022r. w kasie MOPS

Zasiłki stałe – 24 stycznia 2022r.

Zasiłki celowe – 24 stycznia 2022r.

Zasiłki okresowe – 24 stycznia 2022r.