Wypłata świadczeń z pomocy społecznej za miesiąc
wrzesień 2019r.

Zasiłki stałe – 25 września 2019r.

Zasiłki celowe – 26 września 2019r.

Zasiłki okresowe – 26 września 2019r.