Wypłata świadczeń z pomocy społecznej za miesiąc
lipiec 2019r.

Zasiłki stałe – 25 lipca 2019r.

Zasiłki celowe – 30 lipca 2019r.

Zasiłki okresowe – 31 lipca 2019r.