Wypłata świadczeń z pomocy społecznej za miesiąc
grudzień 2019r.

Zasiłki stałe – 20 grudnia 2019r.

Zasiłki celowe – 23 grudnia 2019r.

Zasiłki okresowe – 23 grudnia 2019r.