Wypłata świadczeń z pomocy społecznej za miesiąc
styczeń 2021r. w kasie MOPS

Zasiłki stałe – 28 stycznia 2021r.

Zasiłki celowe – 28 stycznia 2021r.

Zasiłki okresowe – 28 stycznia 2021r.