Wypłata świadczeń z pomocy społecznej za miesiąc
wrzesień 2020r.

Zasiłki stałe – 29 września 2020r.

Zasiłki celowe – 29 września 2020r.

Zasiłki okresowe – 29 września 2020r.